Zasedání Ekonomické rady - 21. 1. 2022

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, Jaroslav Kubeček, Vlastislav Bolcek, Radomír Picek, Antonín Rozsypal

 

PROGRAM:

 1. Úvodní slovo P. Hofírka
 2. Nové lavice v kostele
 3. Rozložení lavic a návrh rozměrů lavice shrnut P. Hofírkem na základě zkušeností z navštívených farností
 4. Oslovit vybrané architekty ohledně návrhu vzhledu lavic (Rozsypal, Bolcek)
 5. Topení v presbytáři a sakristii – P. Hofírek informoval přítomné o opravě plynového kotle v sakristii
 6. Zpevněné plochy kolem kostela – p. Picek představil studii úpravy zpevněných ploch kolem kostela. Dalším krokem bude zjistit orientační cenu a prověřit možnosti financování.
 7. Otevřené brány – nutnost podat žádost o dotaci na kraj a pokračovat v hledání koordinátora
 8. Čištění stěn kostela – p. Bolcek oslovil firmu CleanZlin ohledně nacenění.
 9. Pozemky v Tylovicích – pokračování diskuze o možnostech přístupu k pozemkům
 10. Kryté parkování pro kněze – P. Hofírek představil studii variant parkovacího stání pro kněze.
 11. Topení v pastoračním centru – nerovnoměrné vytápění na chodbách.
 12. Statické trhliny v kostele – p. Rozsypal osloví statika


Příští termín EFR: 18.2.2022

Zapsal: Antonín Rozsypal

Schválil: P. Pavel Hofírek

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.