Zasedání Pastorační rady - 30. 3. 2022

Přítomni: P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, Mgr. Miroslav Frňka, Marie Koláčková, Pavel Špatný, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut ml., Zlatuše Lušovská
Omluveni: Antonín Rozsypal, Jaromír Koryčanský
Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program:
1. Farní kalendář 4-6/2022
2. Farní den
3. Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny

1. Farní kalendář
P. Pavel Hofírek představil farní kalendář jednotlivých akcí v naší farnosti v období 4-6/2022. V měsíci dubnu se jednalo zejména o organizaci velikonočních svátků a lektorského kurzu. Dále v měsíci květnu proběhne ukončení lektorského kurzu, první svaté přijímání dětí naší farnosti a koncerty duchovní hudby. V měsíci červnu byla připomenuta zejména mše sv. za město Rožnov p. R., Svatodušní vigilie, biřmování, farní den a noc kostelů.

2. Farní den
Dne 5. 6. 2022 proběhne v naší farnosti již tradiční farní den, jehož součástí bude odpolední posezení na farní zahradě. Jelikož se z důvodu nepříznivé coronavirové epidemie farní den v posledních 2 letech nekonal, byly pro lepší organizaci plánovaného farního dne rozděleny jednotlivé úkoly a kompetence mezi farníky (zajištění lavic, občerstvení, aktivity pro děti…).

3. Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny
Štěpán Krhut ml. sdělil aktuální informace k pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny, do které se naše farnost ve spolupráci s městem Rožnov p. R. v měsíci březnu zapojila. Ukrajinským uprchlíkům byly poskytnuty prostory pastoračního centra spolu s potřebným zázemím pračky, sušičky, ledničky, ošacení, hygienických potřeb. Po cca měsíci byla tato aktivita farnosti vyhodnocována. Aby byla pomoc efektivnější, bylo by potřeba zapojit více dobrovolníků, kteří by se mohli jednotlivým rodinám dlouhodobě věnovat. Pomoci by mohlo také jasné nastavení kompetencí a spolupráce s městem. Rovněž zázemí pastoračního centra bylo vyhodnoceno spíše jako dočasné ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Vzhledem k jednotlivým úskalím, která v průběhu realizace vyvstala, bylo rozhodnuto, že od měsíce dubna bude pomoc válečným uprchlíkům v podobě ubytování ukončena. Od měsíce dubna bude tedy obnoven běžný provoz jednotlivých aktivit farnosti v pastoračním centru.

Úkol pro příští setkání: Promyslet pastorační plán farnosti
Další setkání proběhne dne 18. 5. 2022 v 19:30 hod.

Zapsala: Mgr. Monika Ondřejková
Schválil: P. Pavel Hofírek
Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.