Zasedání Pastorační rady - 18. 5. 2022

Přítomni: P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, Marie Koláčková, Pavel Špatný, Antonín Rozsypal, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut, Zlatuše Lušovská.
Omluveni: Mgr. Miroslav Frňka, Jaromír Koryčanský
Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program:
1. Farní kalendář 6-8/2022
2. Náměty k promyšlení
3. Kurz pro pastorační pomocníky, katechetický minikurz
4. Aktivita pro děti
5. Úkoly

1. Farní kalendář
P. Pavel Hofírek představil farní kalendář jednotlivých aktivit v naší farnosti v období 6-8/ 2022.
- Setkání vedoucích společenství, 3 vernisáže v kostnici, Svatodušní vigilie, farní den, noc kostelů, den rodin v Zašové, setkání lektorů, závěrečný táborák pro děti z náboženství, modlitební triduum modliteb matek a otců, mše sv. na Radhošti, mše svatá v kostele sv. Anny ve Valašském Muzeu, příměstský a pobytový tábor, celostátní setkání mládeže, pouť v Končinách, mše svatá v muzeu k výročí posvěcení kostela.

2. Náměty k promyšlení
Farnost Rožnov p. R. hledá pomocného kostelníka, který by vypomáhal ve službě nynějšímu kostelníkovi panu Valchářovi.
P. Pavel Hofírek přemýšlí o změně času mší svatých na Štědrý den. Dále o možnosti náboženství pro středoškoláky, které by bylo zároveň přípravou na Biřmování.

3. Kurz pro pastorační pomocníky, Katechetický kurz
V příštím školním roce 2022/2023 proběhne v kroměřížském děkanátu kurz pro pastorační pomocníky. Kurz je určen těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o děti, mládež, nemocné, vedením různých společenství, pomáhat při zajišťování různých liturgických slavností.
15.8. – 19. 8. 2022 proběhne letní katechetický minikurz na Velehradě. Absolvent kurzu získá kompetenci a osvědčení pro vedení malých společenství dětí ve věku 4-9 let a farní výuku náboženství žáků 4.-9. třídy (kurzem nezíská aprobaci pro výuku náboženství na školách).

4. Aktivita pro děti
Členové PR se dohodli na nové aktivitě pro děti, která by proběhla při 3. nedělní mši svaté dne 26. 6. 2022. Dětí spolu s rodiči naší farnosti napíšou na lístečky přímluvy, které pak vloží do připraveného košíku. Tento pak děti přinesou během přinášení darů před oltář. Aktivitu bude mít na starosti zřejmě paní Marie Rozsypalová, která spolupracuje s kněžími na nedělních dětských kázáních.

5. Úkoly
- Promyslet pastorační plán farnosti.
- Promyslet možnost vyvěšení parte zemřelých v našem kostele v den památky všech zesnulých.

Další setkání proběhne dne 7. 9. 2022 v 19 hod.

Zapsala: Mgr. Monika Ondřejková
Schválil: P. Pavel Hofírek


Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.