Průběžný stav projektu nových lavic

V únoru letošního roku informovala Ekonomická rada o aktivitách spojených s pořízením nových lavic. V krátkosti si pojďme zrekapitulovat únorový stav. Na základě ankety z roku 2020, kdy 60% farníků podpořilo pořízení nových lavic, vznikla komise, která navštívila množství okolních farností a hledala inspiraci pro design a ergonomické rozměry nových lavic. Tyto aktivity poté převzala nově ustanovená ekonomická rada.

Od té doby uplynulo 9 měsíců a ekonomická rada v čele s P. Hofírkem pokračovala v přípravách. Ve farnosti se v průběhu roku začaly ozývat hlasy, že v dnešní době zdražování a ekonomické nejistoty by bylo výhodnější zvolit levnější variantu opravy lavic místo jejich výměny. Farnost proto oslovila stolaře z nedalekého Zubří, který má s výrobou kostelních lavic praktické zkušenosti, aby připravil posudek stavu současných lavic. Pro úplnost zde citujeme ze zpracovaného posudku a přikládáme několik ilustračních fotografií stavu lavic:

 „Po detailní kontrole všech lavic bylo zjištěno, že byly vyrobeny z měkkého dřeva a to pravděpodobně z modřínu a jedle. Prkna klekátek jsou dobová, neopotřebovaná a tedy nejsou původní. Po kontrole spodní strany sedáků a opěráků bylo zjištěno, že prkna jsou po celé délce napadena červotočem. Po obroušení boku lavice (vpředu na levé straně z pohledu na presbytář) je zřejmé, že v minulosti byly již tyto lavice značně napadeny červotočem a proto byly celoplošně tmeleny a nafládrovány tak, jak je vidíme dnes. Celoplošné tmelení zakrylo veškeré vady od červotoče. Pod sedákem je viditelné napadení škůdce i přes nátěr. Na obroušeném boku lavice jsou viditelné "díry" od červotoče, kde zůstal tmel. Při broušení boku se začal vlivem vibrací vysypávat ze spár a prasklin dřevěný prach, který dokazuje, že dřevo je již na hranici destrukce. Odhaduji, že 80% plochy dřeva lavic je silně napadené. Zbylých 20% jsou klekací prkna a podlaha, která nejsou původní, tedy nejeví opotřebení 150-250 let. Je ale otázkou, zda zachraňovat tyto části.

 Stanovisko kontroly:

V případě restaurování to znamená rozebrání lavice a odstranění nátěru. Jednotlivé díly se musí ošetřit mikrovlnným zářením v boxu a chybějící části nahradit stejně kvalitním/starým dřevem. Tyto díly se musí ponořit do speciálního roztoku, který po vyschnutí způsobí vyplnění a vytvrzení napadeného dřeva. Lavice se musí takto dále složit, ale vzhledově nebude hezká a musí se opatřit novým nátěrem.

Cena restaurované lavice je ovšem násobek ceny nové lavice.“ Obrázek 1 Ukázky poškození lavic

Na základě uvedeného posudku, který potvrdil, že oprava lavic je nerentabilní a navíc by výsledek neodpovídal vynaloženému úsilí a prostředkům, se ekonomická rada rozhodla pokračovat v projektu nových lavic.

Prvním úkolem při návrhu nových lavic je navrhnout design, který by respektoval historický ráz kostela a Valašska a zároveň odpovídal 21. století. Sešlo se vícero návrhů od designérů a architektů, pro ilustraci některé z nich přikládáme.

 
Obrázek 2 Stávající design

 

Obrázek 3 Moderní design

 

Obrázek 4 Historizující design

 

Obrázek 5 Valašský design

Tyto návrhy byly představeny Památkovému úřadu a posléze v říjnu i Arcibiskupství olomouckému. Závěr architektonické komise arcibiskupství jednoznačně doporučil variantu, která odpovídá stávajícímu designu (Obrázek 2), všechny ostatní byly zamítnuty.

Ekonomická rada v tuto chvíli dopracovává a upřesňuje zadání pro realizaci. Vychází zde z poznatků získaných při návštěvách kostelů s novými lavicemi. Výstupem bude návrh optimálních rozměrů lavic. Následným krokem pak bude oslovení 2-3 firem pro zpracování nabídky na realizaci záměru. Vybraná firma bude požádána, aby nejdříve vyhotovila prototyp lavice, který bude instalován v kostele a farníci budou moci vyzkoušet ergonomii a celkový dojem z lavic.

Antonín Rozsypal za ekonomickou radu farnosti

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.