Zasedání Ekonomické rady - 14. 11. 2022

Přítomni: P. Pavel Hofírek, Radomír Picek, Antonín Rozsypal, Vlastislav Bolcek, Jaroslav Kubeček, VIlém Navrátil

PROGRAM:

  1. Výměna pozemků s Charitou - Charita požádala farnost o výměnu pozemku za účelem prodloužení parkování směrem do farní zahrady. Ekonomická rada doporučuje spíše zvážit možnost pronájmu daného pozemku.
  2. Úpravy garáží v budově Pastoračního centra - projekt připraven firmou ARCHITRÁV s.r.o., stavební povolení vydáno. Farnost osloví stavební firmy ohledně cenové nabídky.
  3. Revize elektro a bleskosvodů - p. Fusek provede revizi fary a pastoračního centra. Kostel v Rožnově a na Hutisku provede p. Dobeš
  4. Příspěvek na setkání mládeže v Lisabonu - ekonomická rada souhlasí s příspěvkem. Výše bude záviset na celkových nákladech a počtu účastníků
  5. Nové lavice v rožnovském kostele - dne 31.10. se zástupci farnosti zúčastnili architektonické komise arcibiskupství, která doporučila stávající variantu tvaru lavic. Stolař p. Machýček ze Zubří provedl průzkum stavu současných lavic a jednoznačně doporučil nové lavice proti opravě stávajících. Ekonomická rada zvažuje možnosti topení v lavicích, preferovaná varianta je elektrické topení pod sedákem lavic.
  6. Projekt odvětrání kostela - ing. Červeňák zpracoval projekt, p. Navrátil pověřen komunikací s ing. Červeňákem ohledně doplnění údajů.

Zapsal: Antonín Rozsypal
Schválil: P. Pavel Hofírek

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.