Pozvání ke společným modlitbám

Tématem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů je biblický verš: Učte se činit dobro. Hledejte právo (Iz 1,17). S velkou naléhavostí jsme pozváni volat k Bohu, aby identita Božích dcer a synů byla natolik hluboká a určující naše bytí, aby nám umožnila stát před Boží tváří a společně se přimlouvat za trpící svět, i když jsme lidé, kteří možná mají jiné pohledy v politických otázkách, různé preference v sociální oblasti či důrazy v oblasti morální. Je to pozvání ke společné modlitbě za plnou jednotu podle vůle Ježíše Krista.Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.