K + M + B 2023

I letos přinášeli tříkráloví koledníci dobrou zprávu o narození Spasitele do našich domovů a přáli lidem požehnání do nového roku. 23. ročník sbírky, kterou pořádá Charita ČR, ukázal ochotu dobrovolníků i štědrost a solidaritu dárců s potřebnými. V Rožnově se vybralo do padesáti kasiček 500.000,- Kč, ve Viganticích téměř 71.000,- Kč do jedenácti kasiček. Díky všem, kteří se jakkoli zapojili. 

Celkově vykoledovalo 1500 koledníků v oblasti Charity Valašské Meziříčí v letošním roce 3 088 323 korun. Oblastním charitám zůstává 65% z vybrané částky. Letošní sbírka podpoří např. provoz Centra sociálně – materiální pomoci, pořízení automobilů pro 4 sociální služby (financování spoluúčasti projektu IROP), oplocení pozemku na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí nebo opravení výtahu v budově Centra denních služeb v Rožnově. Více na webu Charity Valašské Meziříčí


Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.