Zažij Boží dotyk - Večery s Bohem a mladými lidmi

"Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí. Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!" (Žalm 138)
Přijměte pozvání na Večery chval s Bohem a mladými lidmi, které se v rožnovské farnosti konají jednou za měsíc.  

"Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám žalmy, klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu. Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi vyřkl. Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je velká. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí. Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!"
(Žalm 138)

Každý občas hledá něco a neví, kde nebo jak tomu přijít naproti. Existuje však mnoho cest kudy se dát a najít to, po čem tak dlouho toužíme. Napadá nás v těchto chvílích, že nám nejvíce může pomoci právě Bůh? Že právě On nám nabízí pomocnou ruku, naslouchá našim prosbám, je s námi v každém trápení i těžkosti, avšak ne vždy ho cítíme a věříme, že je s námi.

Večery chval s Bohem a mladými lidmi dávají prostor zakusit Boží přítomnost a dotyk. Právě v těchto chvílích se mnohým lidem dá Bůh skutečně poznat. On je tu pro nás vždy, v těch nejtěžších chvílích, kdy si přijdeme na všechno sami, je to právě On, kdo nás drží v náručí a kráčí s námi. On ví, proč se nám v životě děje to, co se nám právě děje a i přes to, že mnohdy si klademe otázku „Proč?“ On nám chce odpovědět, jen musíme být trpěliví a naslouchat jeho hlasu, mít pro něho prostor k tomu, abychom ho mohli lépe poznávat a zakoušet jeho nesmírně velkou lásku, kterou má nachystanou pro každého z nás. Proto se nebojte přijít a zakusit Boží přítomnost a Boží dotyk. Každý to místo u něho má, jen ho musíme najít a každá cesta k cíli není snadná, ale stojí za to. 

Nejbližší setkání bude 24. 2. 2023.

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.