Projekt nových lavic a další ekonomické aktivity

Po čtvrt roce přináší Ekonomická rada další pravidelné informace týkající se aktivit spojených s pořízením nových lavic. Na začátku roku se sešly čtyři nabídky potenciálních zhotovitelů. Z těchto byly dvě vybrány pro další posouzení.V tuto chvíli děkanátní administrátor připravuje s vybraným dodavatelem smlouvu, která by měla být hotova do konce měsíce. Jakmile bude smlouva podepsána, zveřejníme další detaily.

Současně s lavicemi bychom se chtěli věnovat i otázce vytápění kostela. Jak už bylo v minulosti řečeno, současný trend je instalace topných těles do míst, kde lidé sedí, tedy do lavic. Jako nejvýhodnější se jeví instalace topení pod sedáky lavic. Při tomto umístění se teplo šíří sáláním, efekt tepelného komfortu se dostavuje okamžitě a nedochází k nežádoucímu víření prachu. Ekonomická rada zvažovala možnost elektrického nebo teplovodního vytápění. Teplovodní vytápění, i přes o něco složitější instalaci, nabízí větší flexibilitu tepelného zdroje, kdy zdrojem může být elektrický kotel, plynový kotel nebo třeba tepelné čerpadlo. Výběrem vhodného zdroje je možné optimalizovat náklady a tím zajistit i možnost trvalého temperování kostela na nižší teplotu a navýšení teploty pouze po dobu mší sv. Rada oslovila projektanta, který má s řešením vytápění kostelů zkušenosti, a nechá si zpracovat projekt, na jehož základě bude finálně rozhodnuto o způsobu vytápění.

Další důležitou součástí lavic jsou podsedáky, které dále přispívají k celkovému komfortu a tepelné pohodě. V lednu přijel představit vzorky zástupce české firmy, která se specializuje na vytápění kostelů, a součástí jejich nabídky jsou i podsedáky. Zároveň Ekonomická rada oslovila i další dodavatele a po dodání cenových nabídek a prohlídce vzorků se vybere dodavatel.

Z dalších aktivit bychom rádi zmínili přestavbu garáží pod Pastoračním centrem. Tyto garáže mají na dnešní dobu nevyhovující rozměry vjezdu a v kombinaci s křídlovými vraty ztěžují vjezd a omezují využívání pro parkování duchovních. Ekonomická rada oslovila projekční firmu ARCHITRÁV s.r.o., která zpracovala projekt úpravy garáží a zajistila stavební povolení. V současné době se vedou jednání o uzavření smlouvy na provedení stavebních úprav s konkrétním dodavatelem.

Antonín Rozsypal za ekonomickou radu farnosti
Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.