Zasedání Pastorační rady - 29. 3. 2023

Přítomni: P. Pavel Hofírek, Mgr. Miroslav Frňka, Marie Koláčková, Pavel Špatný, Monika Ondřejková, Štěpán Krhut ml., Zlatuše Lušovská, Jaromír Koryčanský, Antonín Rozsypal.

Omluveni: P. Josef Svoboda, Jiří Valchař Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program:
1. Farní kalendář 4-6/2023
2. Farní služby

1. Farní kalendář
P. Pavel Hofírek představil farní kalendář jednotlivých akcí v naší farnosti v období 4-6/2023. V měsíci dubnu proběhne pomazání nemocných ve farnosti Hutisko, setkání zastupitelů, setkání vedoucích společenství, setkání děkanátní mládeže. Do naší farnosti přijede v dubnu také společenství mladých z Valašských Klobouk Projekt ON.
Dále v měsíci květnu proběhne mše svatá v Končinách, koncert Rosénky, setkání vedoucích mládeže a katechetek, svatodušní vigilie a také tradiční pasecká pouť. V měsíci červnu proběhne již tradiční farní den a noc kostelů.

2. Farní služby
Členové PR se zamýšlí nad jednotlivými službami ve farnosti, které fungují dostatečně a které naopak potřebuji doplnit o další členy. 
Služba kostelníka – stále je potřeba hledat výpomoc pro stávajícího kostelníka pana Valchaře. Během jeho nemoci se podařilo provoz kostela i mší svatých zajistit dobrovolníky. Pokusíme se tyto dobrovolníky znovu oslovit, zda by někdo z nich nechtěl ve službě pokračovat i nadále.
Ministrantská služba – ministrantů je zřejmě dostatek, bylo by však potřeba rozdělit je na jednotlivé mše svaté rovnoměrně, zejména pak lépe pokrýt první mši svatou v neděli.
Služba varhaníka – tato služba má v současné době dostatek mladých varhaníků, není proto zatím potřeba hledat další. 
Služba praní kostelního prádla – tuto službu zajišťuje paní Gajová a paní Kulišťáková – je dostačující.
Úklidy kostela – je potřeba zaktualizovat členy v jednotlivých skupinkách – někteří již z důvodu zdravotních problémů a stáří nemohou tuto službu vykonávat. Toto bude vyhlášeno v ohláškách a postupně bude aktualizováno.
Služba květinové výzdoby – této službě se věnuje paní Krhutová, paní Bajerová a také pan Koryčanský. Tato služba se jeví jako dostatečná.
Úklid PC a fary – tuto službu zajištuje stále zejména paní Jiřina Nohavicová. Zde by bylo potřeba hledat výpomoc a případně také zástup v době možné nemoci.
Úklid farní zahrady – sečení zahrady se věnuje zejména pan Jaromír Koryčanský. Dále je potřeba zajistit brigádu po zimě – vypletí záhonů, údržba zahrady po zimě.

Další setkání proběhne dne 14. 6. 2023 v 19 hod.

Zapsala: Mgr. Monika Ondřejková       Schválil: P. Pavel Hofírek
Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.