Úpravy kolem kostela…

upravy_kostel.JPG…či přímo revitalizace území kolem našeho farního kostela, nabývají den ze dne reálnější podoby. Jsou už obnoveny kamenné části všech šesti kapliček křížové cesty. Repliky jejich dřevěných stříšek se začnou zhotovovat od 20. dubna a budou hotovy a osazeny podle smlouvy o dílo nejpozději do 20. května – včetně nové šindelové krytiny. Kamenná ohradní zeď byla nejprve postavena z východní strany od Jihozápadního obchvatu města podél městského parkoviště u Supermarketu Albert až po kapličku sv. Huberta. Podle reakcí (či vyslechnutých názorů) řady zde parkujících hostů, je nová ohradní zeď velmi kladně hodnocena a přispívá značně k zlepšení vzhledu města.

 

V těchto dnech se již také dokončuje kamenná ohradní zeď mezi kapličkami na západní straně areálu – podél Farské zahrady a začala se budovat už i zeď v posledním úseku od kapličky sv. Huberta po její ukončení u zbořeniště bývalého Farního špitálu. Všechny části ohradní zdi by tak měly být hotovy díky značnému „nasazení“ řemeslníků i pomocníků, denním kontrolám a průběžnému zásobování materiálem do konce měsíce dubna.

Je již téměř hotovo 10 ze 14 obrazů zastavení křížové cesty od akademi–cké malířky Mgr. Marie Chlebovské a připravuje se již jejich osazení včetně ochrany maleb proti povětrnostním vlivům a jednoduchého osvětlení obrazů v nikách kapliček shora ledpáskami.

V areálu bylo vysazeno podle plánu 14 vzrostlých okrasných třešní „sakur“ (které už nasazují pupeny), pokračují úpravy chodníků a připravují se úpravy nástupního prostoru do areálu od Pastoračního centra.

Díky sobotní brigádě, které se zúčastnilo cca třicet brigádníků, se vyklidila a srovnala část prostranství a provádí se celá řada prací, které ani nelze v krátkosti popsat. Velkou pomocí jsou právě brigády, kdy díky iniciativnímu nasazení farníků se udělá velký kus práce v potřebných termínech, za kterou by se jinak muselo platit odborníkům. Brigády nyní budou pokračovat každou sobotu od 9.00 hodin a každá „ochotná ruka“ je vítána.

Nesmíme zapomenout ani na provedené opravy a nátěry fasády fary, včetně zhotovení „šambrán“ kolem okenních otvorů a stavby, demontáží a přestaveb lešení ze zdarma zapůjčeného lešeňového materiálu. Tyto práce zdarma (jen za cenu zakoupených nátěrových hmot), s velkou obětavostí a vysokým osobním „nasazením“ za každého počasí provedli naši farníci p. Matěj Rončák a Zdeněk Pavlica. Zednické práce spojené s úpravou šambrán pro nátěry zaplatil jeden z našich farníků, který se prací nemohl osobně zúčastnit. Díky shodnému barevnému řešení fasády fary a kostela tak oba objekty farního areálu mají shodný estetický výraz. Následně budou provedeny i drobné opravy a nátěr fasády Pastoračního centra a tím budou všechny objekty farního areálu vzhledově sjednoceny.

Práce tak velkého rozsahu samozřejmě znamenají i značné finanční zatížení. Proto s upřímným „Pánbůh zaplať“ děkujeme všem sponzorům, kteří svými dary obětavě pomáhají úpravy farního areálu k oslavám 250. výročí posvěcení našeho farního kostela realizovat.

Podrobný přehled čerpání nákladů za celou akci zveřejníme po jejím ukončení.

Pavel Jaška

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.