NOC KOSTELŮ v Rožnově p. R.


Pátek 23. 5. 2014, začátek ve 20.00 hod

noc2014.jpgO páteční noci (23. 5.) se začnou v rožnovských kostelech dít podivuhodné věci. Oba, římskokatolický i evangelický kostel, otevřou do široka své brány veřejnosti. A spolu s nimi i dalších 19 kostelů ve vsetínském okrese a tisícovka jiných v celé republice.
A na co se můžete těšit v našem kostele? Budete moci nahlédnout do sakristie a zblízka si prohlédnout „šatník a nádobí pastýřů“, slyšet slovo i zpěv, hrát si i ztišit se v modlitbě, poslouchat slova o charitní pomoci i zvučící trubku z kůru…

Program římskokatolického kostela Všech svatých (v PDF)

Program evangelického kostela (v PDF)
                                            


Motto Noci kostelů od p. Petra Bulvase, biskupského delegáta pro pastoraci olomoucké arcidiecéze, nás přenáší na počátek dějin světa a člověka, k jejich stvoření:

 "Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let." Gn 1,14

P. Bulvas dále uvádí: „Když biblický text vypráví o jednotlivých dnech ve kterých vznikal svět, nechává nás pomyslně nahlížet pod ruce Stvořiteli a dovoluje nám, abychom poznávali a objevovali Boží úmysly. Neprobouzí jen naši zvědavost, ale upřímnou touhu poznat smysl života. Je zajímavé sledovat, jak je tato touha v nás stále přítomná a nemění se s časem. Neztrácí na své intenzitě ani v době, která se chlubí svou vyspělostí.  Když se tedy dívám na to, co vzniklo Božím přáním, nemohu se ubránit otázkám na které potřebuji znát odpověď, abych pochopil svět i sám sebe.
Vím, že jsou různá místa, kde dnes člověk hledá odpovědi po smyslu života. Kde se ptá na existenci Boha, kterého chce poznat více zblízka. A proto se už teď vzdáleně dívám na ty, kteří využijí Noc kostelů a přijdou na místa, která si společenství věřících stavěla s úmyslem, aby pro ně byla prostorem k setkání člověka s Bohem. A tak bych si přál pro všechny letošní poutníky do našich kostelů, aby se pro ně naplnilo letošní motto. Aby mnozí objevili Světlo, které jim nově zasvítí do života a osvětlí jim cestu po které jdou. Aby uprostřed nepřehlednosti doby, dokázali oddělit dobré od toho neužitečného, jako je oddělen den od noci. A konečně také to, aby pro ně dny a léta jejich života byly znamením Boží blízkosti a požehnání.“

 Více také na: http://www.nockostelu.cz

(mp)
Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.