OSLAVY POSVĚCENÍ KOSTELA

Do Hospodinova domu půjdeme“ (Ž 122)

V průběhu třídenních oslav (6.-8. 6.) zavítalo do prostor kostela, fary a farní zahrady několik stovek lidí. Mezi nimi jako hosté i zastupitelé města a duchovní působící v naší farnosti v minulosti, a také faráři z okolních farností. Ke společnému slavení se spontánně přidalo i několik kolemjdoucích turistů a návštěvníků.

Bez váhání můžeme napsat, že oslavy posvěcení kostela Všech svatých se konaly ve znamení Boží přízně. Dosvědčovala to přátelská atmosféra i slunečné počasí – a to po celé 3 dny!

MŠE SE ZASTUPITELI MĚSTA
https://www.youtube.com/watch?v=y4aboztgkdY&index=4&list=UUyStAr8yRMHxci1lk4gNjxw

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
https://www.youtube.com/watch?v=pRAw65Vz3Us&list=UUyStAr8yRMHxci1lk4gNjxw&index=5

Do páteční mše, věnované za obyvatele Rožnova, byli zapojeni zastupitelé města.

Sobotní mši svatou celebroval gen.vikář mons. J. Nuzík. Symbolické dary (malované pruhy látky) nám připomněly zasvěcení našeho kostela všem svatým – mučedníkům, vyznavačům, učitelům církve, asketům a pannám. Kámen pak připomínal živé kameny církve„I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům…“ (1. Petrův 2,5).

V závěru bohoslužby byl krásný prostor pro projev vděčnosti otci Kamilovi za jeho vstřícnost a otevřenost s jakou k nám, farníkům, přistupuje. Potlesk za velký díl práce na přebudování prostor farní zahrady patřil i panu Jaromírovi Koryčanskému.

Při společném zahradním rautu dostali symbolicky přítomní duchovní velký (16 kg!) dort v podobě rožnovského kostela, jako zástupné poděkování všem kněžím, kaplanům a jáhnům, kteří ve farnosti působili a zprostředkovávali nám, farníkům, Boží slovo.

Odpoledne nám děti ze Zašové, pod vedením paní Borovičkové, hrály a zpívaly hru o svatém Františkovi.

Následoval koncert, na kterém jsme mohli obdivovat hlasy a hudbu všech sborů, které nás v kostele při různých příležitostech doprovázejí - od nejmladší scholy, přes starší scholu a chrámový sbor až po Rožnovské ogary.

V průběhu sobotního nočního bdění na modlitbách (vigilií) jsme se mohli připravit na nadcházející nedělní Slavnost Seslání Ducha svatého. Modlitby vedl Martin Blaha a otec Kamil.

Nedělní odpoledne pak patřilo hlavně dětem, pro které si mládež pod vedením Moniky Ondřejkové připravila soutěže a hry. Hry si však, díky otci Bohumilovi, užili i dospělí. A jako patří ke slavení letnic na Slovácku jízda králů, tak na Valašsku je to „škvaření vajec“. Snědlo se jich celkem 480 a k tomu 12 bochníků chleba! Profesionální škvaření prováděli farníci z Hážovic. Pohodovou atmosféru dotvářeli muzikou a zpěvem Rožnovští ogaři.


Chvála Pánu za společný, radostně prožitý čas! Dík za skvělou atmosféru všem zúčastněným, a stejně tak těm, kteří nemohli přijít, ale podpořili nás svými modlitbami!

Fotografie z akcí si budete moci prohlédnout i v záložce Fotogalerie a již nyní na webových stránkách: http://reporterztylovic.blogspot.cz

(mp)

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.