Pastorační rada


PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

Je poradním orgánem faráře, spolupracuje s ním při vytváření farní obce tak, aby farnost byla živým společenstvím věřících. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky farnosti a radit se o nich. Tím se rozumí prohlubování vědomí spoluodpovědnosti za farnost mezi věřícími, přinášení podnětů a návrhů na slavení bohoslužeb. Členové pastorační rady si mají všímat zvláštních životních situací různých skupin farního společenství, sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj ve farnosti s jeho problémy a přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, zastupovat zájmy katolíků na veřejnosti. Pastorační radu farnosti tvoří farář a ostatní duchovní ve farnosti, dalšími členy jsou farníci, kteří byli zvoleni farním společenstvím a farníci, kteří byli do pastorační rady jmenováni farářem.

Členové pastorační rady
P. Mgr. Pavel Hofírek, farář  předseda PR, celkový chod farnosti
P. Mgr. Josef Svoboda, kaplan celkový chod farnosti
Mgr. Miroslav Frňka, trvalý jáhen  celkový chod farnosti, administrativa
Alena Čípová katecheze dětí
manželé Jana a Karel Fuskovi pastorace rodin
Marie Koláčková
pastorace - Vigantice
Emílie Kubíčková
pastorace - Vigantice
Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. Charita, sociální služby
Mgr. Marta Luzarová
psychologie pastorace, terciáři Dominikáni
Jakub Čermák
mládež a ministranti
Mgr. Michaela Osmančíková
liturgická hudba
Marie Pavlicová  senioři
Milada Chamillová pastorace veřejnosti
Tomáš Surý
PR (web), zápisy z jednání PR
Jaromír Valchář
liturgie
Milan Volf
koordinace společenství, evangelizace uvnitř farnosti
Ing. Pavel Špatný ml.
schola, propojení pastorační a ekonomické rady


Zápisy ze zasedání:

Zasedání Pastorační rady - 16. 6. 2021
Zasedání Pastorační rady - 2. 9. 2020
Zasedání Pastorační rady - 4. 12. 2019
Zasedání Pastorační rady - 4. 9. 2019
Zasedání Pastorační rady - 6. 5. 2019
Zasedání Pastorační rady - 20. 2. 2019
Zasedání Pastorační rady - 7. 11. 2018
Zasedání Pastorační rady - 19. 9. 2018
Zasedání Pastorační rady - 10. 5. 2018
Zasedání Pastorační rady - 7. 2. 2018
Zasedání Pastorační rady - 16. 11. 2017
Zasedání Pastorační rady - 14. 9. 2017
Zasedání Pastorační rady - 11. 5. 2017
Zasedání Pastorační rady - 2. 3. 2017
Zasedání Pastorační rady - 16. 11. 2016
Společné zasedání Pastorační a Ekonomické rady - 12. 10. 2016

Tuesday the 26th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.