Ekonomická rada


EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

Je pomocným orgánem faráře a jejím úkolem je dohlížet a starat se o to, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Ekonomická rada farnosti se stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti. Zdroje příjmů mohou být: sbírky, dary fyzických a právnických osob, pronájem, případné podnikání, příspěvky městského úřadu a státní příspěvky, příspěvky arcibiskupství, prodej, dědictví a odkazy. Základem hospodaření farnosti je finanční rozpočet, který nesmí být schodkový a musí vycházet ze zásad úsporného hospodaření. Členy ekonomické rady jsou: farář a další členové, které farář jmenuje podle vlastního uvážení.

Členy Ekonomické rady v naší farnosti jsou:

P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Pavel Špatný ml., Milada Bičanová, Marie Bolcková, Jakub Chovanec, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Matěj Rončák

Zasedání Ekonomické rady - 10. 5. 2017
Zasedání Ekonomické rady - 16. 2. 2017

Společné zasedání Ekonomické a Pastorační rady - 12. 10. 2016
Zasedání Ekonomické rady - 26. 10. 2016
Zasedání Ekonomické rady - 14. 12. 2016
Tuesday the 26th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.