1. katecheze / 2012 - 131. KATECHEZE

PRO PROVIZORNÍ

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY

 

Bratři a sestry, drazí přátelé!

 

            Tímto poselstvím – řekněme první katechezí – se skrze vedoucích vašich společenství obracím na vás, kteří přicházíte do skupinek, abyste byli spolu a uprostřed vás, aby byl náš Pán.

            Je pro mě zvláštní psát někomu, jehož tvář mi zůstává skrytá. Přestože vás mnohé asi znám přesně nevím, kdo těmto slovům naslouchá. A tak si připadám jako známý evangelizátor nového zákona – sv. Pavel, který psal hojně své dopisy, aniž přesně věděl kdo je vlastně bude číst. S podobnou nadějí jakou měl on, i já posílám tato slova s modlitbou k uším mnohých. Nedělám si snad velké ambice, když řeknu, že tím napodobuji i samotného Boha, jehož nám Kristus vylíčil v podobenci o rozsévači. Ten do své dlaně bere zrno a rozséváním se ho vzdává s důvěrou, že každé z nich přinese užitek. Od Rozsévače Boha je to, lidsky viděno, nerozum takhle plýtvat. Nicméně chci mu v tom být podobný. Nechávám na Boží milosti a vašem uvážení jak s tímto slovem dnes či příště naložíte.

            Jelikož odhaduji, že vaše společenství tvoří většinou lidé, kteří už jakousi zkušenost s Bohem, modlitbou, společenstvím mají, dovolím si jít přímo na věc otázkou: „Kdo jsi a proč jsi tu?“ Nechci vás tím vyvést z míry, ale přece jen udělejte si chvíli čas na odpověď. Poznejte víc jeden druhého, ujednoťte si cíl společné cesty. Nejde o uniformitu, každý jsme přece jiný, ale to ještě neznamená, že bychom nemohli najít společné roviny svého života, sdílet se o nich, případně je spolu odevzdávat Bohu.

 

            Prosím seznamte se (jméno, odkud jste, co děláte, popř. co očekáváte)

 

            S mnohými z vás jsem se již zřejmě potkal. A možná, že docela nedávno v uplynulých pěti týdnech při Škole modlitby. Tehdy jsem vás skrze apoštolskou exhortaci papeže Františka „Radost evangelia“ přiváděl k radosti z křesťanství a k touze sdílet onu radost s druhými. Toto sdílení zkušenosti života s Bohem se nazývá evangelizace – tedy přinášení křesťanské zvěsti druhým.

Zní to velkolepě a honosně a ono to taky je velkolepé a honosné poslání. Možná se nám může zatočit hlava z něčeho tak velkého. Vůbec se tomu nedivme. Mít podíl na spáse světa je o závrati. Závrati z vědomí velikosti takového díla a zároveň z nepatrnosti vlastních sil a schopností. Každý opravdový hlasatel toto musel zažít.

            Nabízím vám v těchto šesti týdnech postní doby možnost vstupovat do ohromného dobrodružství života s Bohem ve společenství, do dobrodružství zkušenosti s Božím hlasem ukrytým v Bibli, do dobrodružství svědectví o tom, jak Bůh působí v životech svých učedníků i dnes.

Cesta, po které vás chci vést se nazývá Farní evangelizační buňky (FEB). Jedná se, jak už mnozí víte, o život věřících scházejících se kromě nedělní bohoslužby v malých společenstvích. A to jednou týdně zhruba na devadesát minut. Chci podotknout, že v rámci jednoho týdne je to čas, který běžně obětujeme jednomu filmu, nebo dvěma televizním zpravodajstvím. Čas je to poměrně malý, ale může přinést obrovské změny do tvého života. Tu zkušenost udělaly po celém světě  statisíce tvých bratří a sester.

            FEB mají prostou a jednoduchou náplň, nicméně velice životaschopnou. V Písmu najdeme mnoho odkazů na víru ve společenství. Zástupně připomínám onen velmi známý: „Proste a dostanete“. Bůh nelže. Každý z vás toho bude svědkem.

            Každý týden vám budu posílat slovo, kterým se krok za krokem budeme víc a hlouběji nořit do tajemství lásky, která se sdílí. S akcentem na slovo papeže Františka v jeho nové exhortaci.

 

Prosím vedoucí, aby vás dnes seznámili se strukturou buněk.


            A ještě jedna věc. Z mnoha společenství, která v Rožnově máme jsem vybrat tři, ve kterých budeme celou dobu postní prožívat setkávání formou FEB. Jedná se o společenství Gaudium (schází se v pondělí v 19 hod. v učebně PC); dále společenství sv. Františka a Panny Marie (ta se scházejí v PC vždy v úterý v 18 hod.) Dle libosti můžete postupně dělat zkušenost v každém z nich tak, abyste byli schopni se o Velikonocích rozhodnout pro tento způsob setkávání (už v pevně daných FEB). Samozřejmě je stále možnost, že se vrátíte k původnímu způsobu setkávání a bude to také dobré.


Všem vám žehnám

P. Kamil

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.