3. katecheze / 2013 - 143. KATECHEZE
 

PRO FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY

 

Bratři a sestry, pokoj Krista pro nás ukřižovaného a vzkříšeného ať je s vámi!           V prožívání velikonočního období se nezadržitelně blížíme k jeho vyvrcholení o Letnicích. Slavnost Seslání Ducha sv. se tak stává nejen liturgicky důležitým zlomem, ale i momentem důležitým v našich společenstvích. Bez Božího ducha bychom nemohli nic dělat, bez něj bychom vůbec neexistovali. Písmo říká, že v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. V něm musí žít i naše buňky, aby nehledaly sílu k životu jen v sobě samých.


Vyučování


          Přátelé, procházíme novou exhortací papeže Františka a dostáváme se k různým tématům, které mají společného jmenovatele – vycházení. Svatý otec nám znovu a znovu otevírá oči pro skutečnosti, které jsme za dob komunismu přestali sledovat, ale které se v době svobody stávají hrůznou skutečností. REALITA CHUDOBY A VYLOUČENOSTI. V dokumentu jsou takto postiženi lidé nazýváni těmi, kdo jsou na periferiích. A nutno dodat, že nejde jen o materiálně chudobné. Nedostatečnost dnes člověk pociťuje také v oblasti mezilidských vztahů. Už minule jsme hovořili o různých formách novodobého otroctví, kterému je třeba říci NE.
 

          Chápu, že nás napadá otázka: „Jak já, obyčejný člověk, mohu měnit sociální situaci této země? Chápu také, že když na tuto a podobné otázky dlouho nenajdeme odpověď, začneme se spokojovat se svou bezmocí a časem rezignujeme. Budeme si žít dobře svůj každodenní život a ostatní necháme tak. Rozměr pomoci druhým ovšem velice úzce souvisí s rozměrem lásky k Bohu. Evangelizace, kterou neseme v názvu svých skupin, nemůže zůstat jen heslem nad naší hlavou, ale realitou toho, v čem žijeme.


          Kdysi se stalo, že do hudební školy maminka přivedla svého syna, aby se naučil hrát na klavír. Učitel vzal chlapce do třídy a napříč zaběhnutým postupům nezačal výukou hudební teorie, ani nudnými a nekonečnými přehrávkami základních věcí. Sedl si za klavír a zahrál dvě krásné, moderní skladby, které zrovna byly největšími hity. Chlapec zůstal v úžasu nad tím, že z obávaného nástroje se dát „vytáhnout“ něco tak úžasného. Samozřejmě šlo o malý pedagogický „fígl“, který ovšem vzbudil velkou touhu umět totéž a to i za cenu učení se zdlouhavé teorie a nudných přehrávek. A právě kvůli tomuto „fíglu“ to říkám. Připadá mi, že i my jako křesťané jsme od dětství vedeni k důležitým duchovním základům, bez nichž se samozřejmě nemůžeme hnout z místa, ale málo slyšíme a vidíme krásu cíle. V tomto vidím jednu z krizí naší křesťanské výchovy – nedostatečná motivace, nedostatečné vzory, nedostatečná realita radosti, pokoje, lásky – jedním slovem svatosti. Sice vás skrze tento psaný text nevidím, ale schválně.
 

          Přihlaste se nyní vy, kdo jste od dětství své křesťanství prožívali jako krásné, hodné následování.


          Přihlaste se vy, kteří jste byli v dětství svými rodiči, vychovateli či kněžími vybuzeni k nadšenému životu s Bohem?

          Bratři a sestry, připadá mi, že myšlenky papeže v jeho díle o evangelizaci, se nás snaží vybudit právě k tomuto. K touze po světě naplněném dobrem, pokojem                 a láskou. A mají-li se takové hodnoty kolem nás začít rodit musíme vidět realitu. Je nutné Boha nechat zapálit v nás plamen touhy, podobně jako to udělal onen učitel v srdci svého žáka. Chápu, že slova papeže jsou pro nás někdy dost náročná. Přesto prosím, neodkládejte jeho exhortaci jako nepotřebnou. Doporučuji alespoň si jí listovat popř. si i podtrhnout to co vás zaujme. Do prázdnin zkusíme s tímto papežovým dílem zůstat. Dostali jsem Františka coby proroka těchto dnů. Nepřeslechněme jeho hlas, který nás zve na periferie.


          Na závěr další z jeho myšlenek: „Je nutné být tam, kde se tvoří nové příběhy                a paradigmata, přinášet Ježíšovo Slovo do nejhlubších zákoutí duše města“.  Rozpomeňme se na ženu u studny v Samařsku Jan 4, 7-26. Rád bych jen dodal. Nepohybujme se však v přespříliš teoretických představách o zákoutích našeho města o nich toho třeba moc nevíme. Zkusme to nejprve ve svém vlastním prostředí.          Otázky k diskuzi


          - Kde se v mém okolí rodí nové věci? Nové názory, hodnocení, plány?


          - Podařilo se mi už někdy vstoupit do toho, co se kolem mne rodí a pozitivně to    ovlivnit? (např. rozhovor o druhém člověku, názor na určitou situaci,    náboženský postoj apod.)          Informace

          Svatý otec navštěvuje v tyto dny Izrael. Doprovázejme jej v modlitbách.

Blíží se naše farní oslavy. Prosím buďte ochotni pomoci k jejich důstojné realizaci.Informace o FEB  a farnosti Dolany u Olomouce, která s touto formou setkávání v naší republice začala před několika lety, najdete na internetu na adrese: www.evangelizacnibunky.cz

 


Všem vám žehnám

 

P. Kamil

 

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.