Ohlášky

Aktualizováno pátek 15. prosinec 2017 22:21
Ohlášky 3. neděle adventní - 17. 12. 2017

Svátky v příštím týdnu:

Příští neděle – 4. neděle adventní a Štědrý den

   

 

 • Základní umělecká škola zve na poslední koncert. Uskuteční se dnes v neděli ve 14. 00 hod.

 • Naši farnost čeká mimo pravidelné adventní koncerty také koncert vojenského uměleckého souboru Ondráš a to v úterý 19. 12. v 18 hod.

 • Dnes od 14.30-16.30 bude ve farní garáží prodej knih a kalendářů.

 • Letošní předvánoční zpověď se v Rožnově uskuteční dnesod 15 hod.

 • Ve čtvrtek se ve škole ani v centru už nebude vyučovat náboženství.

 • Tento pátek prožijeme při večerní mši sv. spolu s dětmi posledníroráty. Sraz v 17 hod. v Pastoračním centru. Ostatní viz plakátek.

 • Zveme děti a mládež ke zdobení stromků v kostele. Sraz v sobotu v 9 hod.

 • Společenství Farních evangelizačních buněk z rožnovské farnosti pořádá již 9. ročníkkurzu ALFA, který je nabídkou pro ty, kdo hledají odpovědi na své otázky ohledně křesťanství anebo prohloubení svého vztahu s živým Bohem. Kurz má 13. setkání, každé úterý od 18 do 20 hodin v pastoračním centru. První setkání se koná 9. 1. 2018 v 18 hodin. Bližší informace naleznete v letáčcích položených na lavicích.

 • Vydali jsme další Farní zpravodaj. Přijměte ho jako vánoční dárek.

 • Charita děkuje všem dobrovolníků, kteří pomohli s prodejem adventních věnců před kostelem. Výtěžek z prodeje činil 16 196 Kč.

 • Tříkrálová sbírka proběhne v naší farnosti 5. a 6. ledna 2018. Prosíme děti a dospělé, kteří mají zájem chodit jako tříkráloví koledníci, aby se přihlašovali prostřednictvím přihlášek, které leží v zadní části kostela na stolečku. Více informací najdete na nástěnce před kostelem a u Charity, a také u Štěpána Krhuta a Veroniky Stodůlkové. Telefonní čísla na místní koordinátory jsou uvedeny na přihlášce nebo plakátku. Moc děkujeme. 

 •  

            

  ® KONTAKT: 571 654 889; 731 621 205; www.farnostroznov.cz

 

 ---------------------------------------------------------------------------------


OHLÁŠKY Z MINULÉHO TÝDNE

 • Základní umělecná škola zve na další koncert. Uskuteční se dnes v 16. 30 h. Za týden pak už ve 13. 30 hod.

 • Naši farnost čeká mimo pravidelné adventní koncerty také koncert vojenského uměleckého souboru Ondráš a to v úterý 19. 12. v 18 hod.

 • Zveme na předvánoční setkání všechny lektory. Setkání se koná 11.12. 2017 v 19 hodin v pastoračním centru. Účast všech lektorů nutná.

 • Tento pátek i následující budeme při večerní mši sv. prožívat spolu s dětmi roráty. Společná příprava bude už od 17 hod. v Pastoračním centru. Každé dítě ať si vezme svou lucerničku. Ostatní viz plakátek.

 • Letošní předvánoční zpověď se v Rožnově uskuteční už 17. 12. od 15 hod.

 • Společenství Farních evangelizačních buněk z rožnovské farnosti pořádá již 9. ročníkkurzu ALFA, který je nabídkou pro ty, kdo hledají odpovědi na své otázky ohledně křesťanství anebo prohloubení svého vztahu s živým Bohem. Kurz má 13. setkání, každé úterý od 18 do 20 hodin v pastoračním centru. První setkání se koná 9. 1. 2018 v 18 hodin. Bližší informace naleznete v letáčcích položených na lavicích.

 • Stále jsou ještě volné intence mší na první půlrok 2018.

 • Vzadu v kostele je podobně jako předchozí roky rozpis adventního putování sochy PM. Prosíme rodiny, aby se zapsaly a prožily tak společnou příravu na Vánoce.

 • Na příští neděli připadá pravidelná sbírka na opravy. Čeká nás květnová výmalba kostela, popřípadě i instalace nového letkového osvětlení a také oprava kostelních lavic. Vše záleží na množství financí, které se nám ze sbírek, ale také z dotací, podaří získat. Farnost zřizuje zvláštní podúčet, do kterého bude možné nahlédnout z farních webových stránek.

Monday the 18th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.