Ohlášky

Ohlášky 15. neděle v mezidobí

15. 7. 2018

 

Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí   P. Marie Karmelské

Úterý      Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

Pátek      Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

Sobota    Sobotní památka P. Marie

                             Sv. Vavřince z Brindisi

Příští neděle  16. v mezidobí.

 

Dnes probíhá sbírka na opravy.

 

 

Farníci z Hažovic vás zvou na mši svatou dnes v neděli 15. července v 15 v Hážovicích u kapličky v Končinách. Procesí do Končin vyjde od křížku z Návsí ve 14 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Evžen Martinec. Po mši svaté bude sousedské posezení.

 

Příští neděli 22. července se koná tradiční Anenská pouť. Třetí mše svatá začne o půl hodiny dříve už v 9.30 hodin. Po mši svaté vyjde od farního kostela procesí do Valašského muzea v přírodě. Všichni jste srdečně zváni.

 

Svátost manželství uzavřou v sobotu 21. července v našem kostele Martin Sládek z Prahy a Jana Šipulová z Nového Hrozenkova.

 

 


 

 

   

® KONTAKT: 571 654 889; www.farnostroznov.cz

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

OHLÁŠKY Z MINULÉHO TÝDNE

   Ohlášky 14. neděle v mezidobí - 8. 7. 2018 

Svátky v příštím týdnu:
  

PondělíSv. Augustina Žao Ronga, kněze a jeho druhů mučedníků - nezávazná památka

Středa – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Pátek Sv. Jindřicha - nezávazná památka

Sobota – Sobotní památka P. Marie
             Bl. Hroznaty, mučedníka - nezávazná památka
             Sv. Kamila de Lellis, kněze - nezávazná památka

Příští neděle – 15. neděle v mezidobí

 

 • Farníci z Hážovic vás zvou na mši svatou příští neděli 15. července v 15 hodin u kapličky v Končinách. Procesí do Končin vyjde od křížku z Návsí ve 14 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Evžen Martinec. Po mši svaté bude sousedské posezení.

 • Je možné podepsat petici na podporu manželství. Podpisem podpoříte poslanecký návrh zákona na změnu ústavy, aby manželství bylo pod ochranou našich zákonů výlučně jako svazek muže a ženy. Tento návrh naši biskupové podporují. Je to reakce na jiný poslanecký návrh, který žádá tzv. manželství pro osoby stejného pohlaví.
  Petiční archy jsou vzadu v kostele.

 • Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

   

 • Prázdninový pořad bohoslužeb je vyvěšen na nástěnce před kostelem.

 • P. Jiří Polášek pořádá pouť do Medžugorje v termínu 9. - 15. 9. 2018 Cena je 2500 Kč a 44 Eur. Informace o přihláškách najdete na plakátku ve vývěsce.

 • Děkujeme za vaše příspěvky při sbírce na opravy kostela. Vynesla 72 900 Kč. Mimo tuto oficiální sbírku jsme obdrželi i individuální dary. Celkově máme na transparentním účtu 83 000 Kč. Kdo by požadoval potvrzení o daru pro odpočet z daní, ať pošle svůj požadavek na farní mail.

   

Monday the 16th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.