4. katecheze / 2013 - 14
 4. KATECHEZE

PRO FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY


Přátelé, bratři a sestry, milost Ježíše Krist našeho Pána, láska Boží a společenství Ducha sv., ať je s vámi se všemi.


            Vzhledem k právě probíhajícím oslavám, přípravám a následnému úklidu jsem pro vás nestačil napsat pravidelnou katechezi. Proto jen pár slov.

            Dosáhli jsme vrcholu velikonoční dobySlavnosti Seslání Ducha sv., v níž se pro naši farnost uskutečnily i oslavy výročí našeho kostela. Rád bych se podělil o několik postřehů.

a) Myšlenka opravit areál kolem kostela přišla jakoby náhodou brzy poté, co jsem nastoupil do Rožnova a jakoby mimoděk narazil na datum 1764

b) Započetí prací nastalo nezvykle brzy v polovině ledna. Počasí přicházelo jakoby na objednávku, takže se místo plánované jedné etapy udělaly všechny tři.

c) Když se práce rozběhly a potřebovali jsme peníze vzedmula se veliká vlna podpory a to jak finanční tak i co se týká brigádnické pomoci

d) Akce spojené s oslavami v první polovině roku se ukázaly jako velice oslovující jak pravidelné návštěvníky kostela tak i širší veřejnost.

e) Realizace samotných oslav v uplynulém víkendu byla pro mě jedním velikým údivem. Od počasí počínaje a sebenepatrnější pomocí ochotných lidí konče. Atmosféra, které lze pomoct, ale ne ji dopodrobna naplánovat, byla spontánní a rodinná.


            Vypočítávám tyto věci z jednoho důvodu. Abychom si uvědomili, že jsme byli a jsme účastníky mimořádných věcí. Nebojím se to říct – Božích zázraků. Nikdy jsem v životě nezažil tak dlouhodobý pocit Božího vedení a požehnání. Když jsme slyšeli v neděli o mimořádném působení Božího Ducha na prvotní církev, napadlo mě, že Bůh se nemění je stále věrný a jeho plány jsou stále úžasné.


            Moc vás chci poprosit, abyste se nad tímto listem pobavili nad svou zkušeností s Božím působením ve vašem životě, nebo v této farnosti. A hlavně silným hlasem vzdali našemu Bohu chválu. Nemůžeme růst ve víře, jestliže nebudeme reflektovat Jeho slova, Jeho doteky. Myslím, že čas bezprostředně po farních oslavách a hlavně letnicích nás k tomu přímo vybízí.


Informace o FEB  a farnosti Dolany u Olomouce, která s touto formou setkávání v naší republice začala před několika lety, najdete na internetu na adrese: www.evangelizacnibunky.cz

Všem vám žehnám

P. Kamil


Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.