1. katecheze / 2014 - 151. katecheze ve školním roce  2014/2015

Chvála Kristu!

Bratři a sestry, přátelé.
 

         Už jsem se těšil na to, abych vás po prázdninách a dovolených mohl opět pozdravit – i když možná trochu neosobně, skrze vynálezy techniky – nikoli však méně srdečně a opravdově.

         Začínáme další etapu našeho setkávání a chtěl bych hned na začátek upozornit, že nejde o malou věc, když člověk nabídne svůj čas pro druhého, neřku-li pro samotného Boha. Otevřenost srdce dává možnost vycházet k srdci druhého a nechat druhého vejít do srdce vlastního. Vstoupili jsme v první polovině tohoto roku na dobrodružnou cestu objevování Boha, bratří a sester, ale také sebe sama. Tato cesta evangelia je cestou krásnou, náročnou a zavazující k věrnosti. Myslím, že je na místě připomenout Ježíšovo slovo „Ne vy jste vyvolili mne, ale já vyvolil vás…“ (Jan 15, 16). Vyvolení nejenom k existenci, ale také k životu s Bohem a v Bohu, k hlásání radostné zvěsti je důvod k hluboké radosti. Tu vám přeji a o ní se s vámi chci dělit.

         Je-li tento list prvním v novém školním roce je na místě ukázat směr cesty, kterou se vydáváme. Vidím několik důrazů, které je nutné dát našim setkáním, aby z něj nevyprchala výše zmíněná radost a ochota se o ni dělit.

1) Tvoříme malé skupinky uvnitř farnosti. Na to, že jsme součástí farnosti  nesmíme zapomenout. Nejsme elitářskou skupinou, nýbrž, jak z názvu vyplývá, živou buňkou organismu místní církve. Životaschopnou částicí šířící život.

2) Tento rok budeme objevovat víc a hlouběji důvod naší radosti v:

         a) eucharistii

         b) Bibli

         c) vzájemném sdílení

         Jeden trapistický mnich z francouzského kláštera v Sept Fons otec Jeroným kdysi řekl nádhernou definici přátelství: „Chceme-li poznávat Boha, musíme ho navštěvovat. To je nejelementárnější zákon přátelství.“ Je-li tedy nejzákladnější věcí přátelství setkávání, pak i my musíme udělat krok blíže k Pánu, mimořádně přítomnému uprostřed nás – v naších svatostáncích. Toto bude první akcent letošního roku – pravidelné setkávání s eucharistickým Kristem. V dalších katechezích o tom povím více. Pro tuto chvíli udělej alespoň toto rozhodnutí. V tichu své osobní modlitby vyznej Pánu lásku svého srdce a řekni mu, že ho toužíš více poznávat. Řekni, že se mu odevzdáváš a svěřuješ se jeho vedení. Že budeš věrný/á jeho volání a budeš na ně reagovat. Zbytek nechej na něm. Bůh je výborný pedagog a bude si tě k sobě přivádět pro tebe nejpřijatelnějšími cestami. Až najednou zjistíš, že klečíš před eucharistií. Ještě jednou připomínám – nech vedení na něm! Brzy uděláš zkušenost s Bohem, který ti naslouchá.

         Druhou cestou, která se před námi otevírá je cesta Písma sv. Nabídni Bohu velkoryse, ale svobodně kousek svého času pro setkání při četbě Bible. Ne křečovitě, ale v opravdové svobodě a s ohledem na realitu svých povinností. I kdyby to mělo být jen každodenní nahlédnutí. Neboj se zavázat. Pán tě vezme vážně a pomůže ti.  Doporučuji začít číst Skutky apoštolů a pak Lukášovo evangelium. Brzy uděláš zkušenost s Bohem, který mluví.

         Třetí oblast našeho zájmu bude sdílení zkušeností s Bohem, kterého jsme měli na výše zmíněných cestách potkat. Když se naučíme o Bohu a jeho působení mluvit se svými věřícími přáteli otevřou se nám dveře ke sdílení svých zkušeností v rodině na pracovišti a pak i tam, kam nás Pán pošle. Brzy uděláš zkušenost s Bohem, který působí.

         Přátelé těším se na společné kráčení. Nebojme se čekat mnoho, vždyť náš Bůh je nekonečně štědrý a navíc touží po našem štěstí víc než my sami.


Ze srdce žehná P. Kamil

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.