Ohlášky

Aktualizováno pátek 23. březen 2018 20:44
Ohlášky Květné neděle - 25. 3. 2018 

Svátky v příštím týdnu:
  

Čtvrtek – Zelený čtvrtek 

Pátek – Velký pátek 

Sobota – Bílá sobota 

Příští neděle – Neděle Zmrtvýchvstání

 

 

 

 

 • Děkujeme za vaše příspěvky při sbírce na opravy kostela. Vynesla 35 502 Kč. Celkově máme na transparentním účtu 608 351 Kč.

   

 • Dnes na Květnou neděli bude v kostele od 15 do 18 hod. příležitost ke svátosti smíření s účastí cizích zpovědníků. Z toho důvodu je křížová cesta už ve 14 hod.

   

 • Během odpoledního zpovídání se budou ve farní garáži prodávat knihy panem Maňasem z knihkupectví Hosana.

   

 • Prosím seznamte se na nástěnce s pořadem bohoslužeb velikonočního třídenní.

   

 • Zveme ministranty k účasti na Missa chrismatis v 9. 30 na Zelený čtvrtek v olomoucké katedrále.

   

 • Na Velký pátek bude v 15 hod. křížová cesta za pěkného počasí venku, jinak v kostele a po ní příležitost k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

   

 • Prosím zapisujte se vzadu v kostele ke službě hlídání Božího hrobu.

   

 • Sbírku příští neděle budeme odesílat na potřeby kněžského semináře.

   

 • Postní pokladničky můžete odevzdávat do košů vzadu v kostele. Je dobré, aby na každé byl označen úmysl, na nějž chcete peníze věnovat. Připomínám možnost příspěvku pro rodinu z Dolní Bečvy, které nedávno vyhořel dům.

   

 • Vzadu v kostele si pro své děti můžete vzít příhlášky na tábory (příměstský i pobytový). Informace naleznete přímo na přihláškách.

 

     

® KONTAKT: 571 654 889; 731 621 205; www.farnostroznov.cz

  

 ---------------------------------------------------------------------------------


OHLÁŠKY Z MINULÉHO TÝDNE
 • Dnes probíhá sbírka na opravy.

 • Děkujeme p. Chamillovi za krásnou přednášku o Norsku a všem, kdo se zúčastnili. Budou následovat i další přednášky. Zároveň nabízíme možnost i ostatním, kdo by se chtěli podělit s ostatními o své zážitky z cest.

 • Děkujeme i všem, kteří se podíleli na přípravě včerejšího duchovního odpoledne.

 • Dnes je uzávěrka dalšího čísla Farního zpravodaje. Pokud máte ještě nějaké příspěvky, zašlete je nejpozději v pondělí na farní mail.

 • Příští neděli – Květnou – bude třetí mše sv. začínat už tradičně v 9. 30 v kostelíku sv. Anny v muzeu. Připomínáme, že se ten den posouvá čas dopředu!!!

 • Na Květnou neděli bude v kostele od 15 do 18 hod. příležitost ke svátosti smíření s účastí cizích zpovědníků. Z toho důvodu je křížová cesta už ve 14 hod.

 • Příští neděli přineste do kostela postní pokladničky. Charita prosí, abyste uvedli účel, na který chcete našetřené finance darovat, případně můžete do pokladničky vložit papírek s kontaktem na konkrétního člověka nebo rodinu, které byste chtěli pomoci v jejich tíživé životní situaci. Letos bychom mohli pomoct rodině z Dolní Bečvy, která nedávno vyhořela. Smyslem Postní almužny je, aby se finance vrátily do místní komunity a cíleně pomohly, kde je potřeba. Jen díky vašemu zájmu o své okolí můžeme pomoci i těm, kteří to potřebují a ostýchají se o pomoc požádat."

 • Hnutí Modlitby matek a Modlitby otců v naší farnosti zvou všechny matky a otce (a nejen je) na modlitební Triduum, které se bude konat ve dnech 23.3. až 25.3. tj. příští pátek, sobotu a neděli vždy v 19:00 hodin v našem kostele. Jste srdečně zváni.

 • P. Jiří Polášek dává nabídku zájezdu do Polska a Litvy po stopách sv. Jana Pavla II. a s. Faustýny. Termín 17. - 23. 6. Cena 6500 Kč. Přihlašování v sakristii.

 

Saturday the 24th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.