10. katecheze / 2014 - 15Farní evangelizační buňky
10. katecheze ve školním roce
2014/2015

„BIBLE“

Chvála Kristu.

Přátelé, jsem rád, že vás po čtrnácti dnech smím znovu pozdravit a pomyslně vstoupit do vaší buňky. V rámci cyklicky probíraných témat se dnes vracíme opět k Písmu. Když jsme o něm hovořili minule byl dušičkový čas a také konec církevního roku. Máme za sebou Vánoce a nyní se mílovými kroky blížíme k začátku doby postní. Čas velmi ubíhá a tak si právě na něm uvědomujeme, jak vzácný je každý den našeho života.
    Při tom minulém uvádění do tématu „Bible“ jsem začínal od těch nejprostších věcí. Tou zásadní je: „Mám svoji Bibli? Stala se už součástí mého života? Má své místo v mém pokoji, v mých rukách, v mé modlitbě?
    Dnes uděláme další krok. Dáme Písmu šanci promluvit. Možná to zní až tajemně, ale ono skutečně o tajemství jde. O tajemství, které je snad nejlépe skryté v jednom pojmenování, které této knize dáváme.
SLOVO BOŽÍ.
Myslím, že žádný jiný název nevystihuje to co je podstatou Bible, než právě Slovo Boží. Toto bude úhel našeho dnešního pohledu.
1) Dívat se na slovo – tedy nejzákladnější lidský komunikační prostředek
2) Dívat se na Boha, který ono slovo vůči člověku vyslovuje
    Přátelé, vím, že je možné začít o Bibli hovořit různě a volit nejrůznější přístupy. Ale tento mi připadá jako úplně zásadní. Beru do rukou slova svého Boha. Živý Bůh, který je od věčnosti a trvá na věky se rozhodl vyslovit se vůči svému stvoření. Komunikovat s ním.    
Vezměme si takový příklad: Po dlouhém čase čekání se dostaneš na přednášku někoho mimořádného – hltáš jeho slova, snažíš se mít otevřeny všechny smysly, jen aby ti neuniklo žádné z jeho slov. I ty pasáže, kterým moc nerozumíš se snažíš co nejlépe zpracovat. A když pak potkáš své známé, stane se ona přednáška hlavním tématem vašeho rozhovoru. Dokážeš citovat, dokážeš popsat každý detail, dokážeš…
A tady je někdo víc než mimořádný člověk. ZDE JE BŮH! Ještě jednou to opakuji. Ve tvých rukách spočívá slovo samotného Boha. Toho, před nímž padají na tvář nebeské zástupy a jehož slávu spíš jen mlhavě tušíš, než že bys o ní něco věděl. Tento Bůh s tebou touží navázat vztah. Mluví s tebou. Nepřipadá ti to fascinující, neuvěřitelné? Toto se musí stát naší přístupovou cestou k Písmu, nemáme-li jej po pár nahlédnutích odložit, jako příliš náročné, známé či dokonce nudné.
    Text 4. neděle v mezidobí (Mk 1, 21-28) zmínil Ježíšovo kázání v synagoze v městě Kafarnaum. Je tam poznámka: „I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc.“ S touto mocí je ,bratři a sestry, nutné se setkat, má-li Bible začít ovlivňovat náš život.
Přeji odvahu ke vstupu na cestu setkávání s Božím slovem.
P. Kamil
Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.