11. katecheze / 2014 - 15Farní evangelizační buňky

11. katecheze ve školním roce
2014/2015

„BIBLE“

„Pane Ježíši Kriste, nevinný Beránku, buď prosím uprostřed nás“


Přátelé,
máme za sebou velký půst popeleční středy, popelem označené čelo, určité rozhodnutí prožít čas přípravy na Velikonoce. Rok co rok procházíme tímto duchovním procesem navázaným na liturgii. Znovu a znovu přemýšlíme jakou podobu bude naše obrácení mít letos. Všimli jste si toho, že když se člověk vědomě nezastaví vybaví se mu jako nabídka řešení loňská zkušenost? Loni to šlo – zkusím to i nyní. A tak se opětovně noříme do omezování svého stravování, odříkání si sladkostí, alkoholu či cigaret. Podvědomě se nám doba postní spojuje právě s tímto.
    Je pravda, že pokání musí mít nějakou podobu, aby nezůstalo neplodným uvažováním o utrpení kříže, jehož se ani prstem nedotkneme, ale… Ale „je toto půst jaký si přeji?“ slyšíme hned první dny z úst proroka Izajáše. (Iz 58, 1-9) proto naše uvažování o podobě postu nemá začínat u člověka, ale u Boha. Ptáme se vůbec na začátku doby postní „Co se mnou zamýšlíš?“ nebo zůstáváme u „Co pro Něho udělám?“ Existuje pak ještě mnohem syrovější podoba postu „Jak jej prožiji, abych z toho taky něco měl/a – třeba nějaké to kilo dolů“. To už se pak ale pohybujeme úplně někde jinde.
    Dnešní katecheze má být další o bibli. A tak nechci toto téma přejít bez povšimnutí. Naopak, bible úzce s výše zmíněným souvisí. Liturgické texty při bohoslužbách mají totiž podobu průvodce, který pomáhá posluchači dělat určité kroky: 1) anamnéze, totiž postupné rozpomínání se na to co pro mě Bůh udělal 2) realita hříchu, ve které se nacházím 3) nabídka spasení přicházející ve spasiteli Ježíši Kristu.
    Pro pochopení textů Písma postní doby je dobré vědět, že postní neděle jsou rozděleny do tří ročních cyklů. Texty všedních dnů jsou rok co rok stejné. Úplné shrnutí postních témat najdeme prakticky o 1. neděli postní cyklu A (ten se ovšem četl loni), kde první čtení mluví o prvotním hříchu – tedy o dějinách jako místu pokušení. Druhé čtení nás však uklidňuje neboť „kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala Boží milost“. A evangelium pak ukazuje Ježíše coby nového Adama, který nezradil Otcovu vůli. On je východiskem z naší bezvýchodnosti.
    Řazení témat Božího slova postní doby vznikalo postupně a to především s ohledem na katechumeny, kteří o Velikonocích měli přijmout křest. Proto mi připadá škoda zabývat se v tomto čase jinými texty, když ty liturgické nás bezpečně dovedou do náruče Ukřižovaného a Vzkříšeného.

PS: Těm z vás, kteří nemůžete být častěji přítomni bohoslužeb a tedy i naslouchání výše zmíněným textům doporučuji sledovat odkazy třeba v Katolickém týdeníku. Vyprošuji vám všem požehnání k odvaze obrácení.
P. Kamil
Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.