Členové ČKA

Členové místní skupiny ČKA v Rožnově pod Radhoštěm:
 
Blaha Martin
Blahová Milena - předsedkyně
Drápala Daniel
Janík Pavel
Janíková Anna
Lušovská Zlatuše
Lušovský Jan
Malina Jan Karel
Mikušek Václav
Němeček Zdeněk
Němečková Jana
Popelářová Marie
Šaffer Michal
Tichá Jana
Trčka Bronislav

Jan Bosák - životopis

Ačkoli místem mého zrození se r. 1968 stal Starý Bohumín, díky rodičům, kteří oba pocházejí z rázovité beskydské vísky Javorníky - Stanovnice, proudí mi v žilách ryzí valašská krev. Od útlého dětství jsem kreslil na vše, co se dalo: pod mými odvážnými tahy získala novou barevnou dimenzi i zeď pokoje či servisní knížka k tátovu motocyklu… Nakonec se jednoho dne zoufalá maminka rozhodla dát tomuto nadání řád a otevřela mi vrátka lidové školy umění. Zde byl pod odborným dohledem můj talent usměrněn a rozvinut. Současně se odehrálo také mé první seznámení s tajemnými pojmy jako je clona, závěrka nebo objektiv – načež mne máma zasvětila do magie temné komory.

Po následném přestěhování z průmyslového Ostravska do zelené náruče Beskyd jsem štětec a pastelky vyměnil za paličky od bicích. Založil jsem rodinu, tvůrčí mámení mne ovšem neopustilo. V r. 2003 jsem opětovně zakoupil foťák a znovu počal exponovat políčka filmu. Následující léto jsem rozšířil členskou základnu fotoklubu R9, kde mi zkušení mistři oboru poskytli nepřeberné množství cenných rad.

Od té doby se pravidelně zúčastňuji různých fotosoutěží a salónů, díky kterým jsem také získal tituly České federace fotografického umění AFIAP a EFIAP. Podařilo se mi proniknout na stránky magazínů PhotoArt a Photolife. Stranou nezůstaly ani výstavní síně – podílel jsem se na společných výstavách s fotoklubem R9 a dalšími autory, přičemž vrchol představuje realizace několika samostatných výstav. Od roku 2009 jsem také členem České federace fotografického umění.

Pozornost zaměřuji k podobám člověka a k reportáži, a protože jsem se dlouhý čas pohyboval mezi muzikanty, tak i k hudebním skupinám. Další mohutnou inspiraci mi přineslo cestování – s řádně obtěžkanou brašnou jsem se vypravil do Bosny a Hercegoviny, Arménie, Kyrgyzstánu a Náhorního Karabachu.

A jaké užívám „zbraně“? Pohotově nabitý EOS 5 MARKII, doplněný o objektivy od 16 do 200mm.

Kde a proč jsem fotografoval aneb Všude žijí lidé

Když jsem se rozhodoval ke své účasti v Expedici do Náhorního Karabachu, netušil jsem, že se dostanu skoro až na konec světa. Že navštívím hornaté území uprostřed Azerbajdžánu, poznamenané pohnutou historií a utrpením lidí způsobeným rozhodováním politiků a nesmiřitelnými konflikty mezi křesťany a muslimy. V této autonomní oblasti tvoří a podle mých informací vždy tvořili, převážnou většinu obyvatelstva Arméni, kteří k nám byli velmi přátelští a pohostinní.

Protože účelem naší cesty nebyl turistický výlet za pamětihodnosti, ale do Karabachu jsme přijeli především proto, abychom získali obraz zdejších lidí a jejich života, byl pro nás tento rys jejich povahy mimořádně důležitý. K vytvoření dobré fotografie, zachycující jejich tváře a okamžiky z jejich života, je vždy třeba trpělivosti a porozumění povaze lidí a prostředí, ve kterém žijí. Fotografoval jsem tváře starých lidí, kteří zažili hrůzy genocidy a občanských válek, mladých dívek a chlapců, malých dětí i nemocných lidí. Fotografoval jsem je doma, při práci, zábavě, ale i v místní polorozpadlé a hodně zanedbané nemocnici.

Zaujala mě atmosféra jejich kostelů, kam pravidelně pokorně chodí za svou vírou, i hřbitovy, kde ukládají své mrtvé. Mým cílem nebylo pouze reportážní zachycení okamžiku, ale pokus o vlastní zobrazení a zvěčnění toho, co jsem viděl svýma očima a cítil na vlastní kůži při setkání s obyvateli této země. Viděl jsem utrpení celého těžkého života, vyryté do tváří starých lidí, cítil jsem bolest s nemocnými uprostřed oprýskaných nemocničních zdí, ale slyšel jsem i smích z úst dětí a viděl radost v očích mladých dívek a chlapců, s kterými jsem se potkal.

V žádné z těch tváří jsem však nenalezl beznaděj a rezignaci a já si z návštěvy této země přivezl úctu k těmto lidem a obdiv k jejich silné vůli k životu, lásce ke svým rodičům a dětem, hodnotě přátelství a víře v lepší a novou budoucnost. A tento svůj pohled nabízím i Vám, kteří se u mých fotografií zastavíte.                                            

Váš Josef Bosák, fotograf
www.fotobosak.eu

Férová snídaně 2016

V celé republice probíhá pikniková snídaně 14/5/2016 (každoročně druhou sobotu v květnu), v Rožnově snídani pořádají společně fairtradová základní škola Pod Skalkou a římskokatolická farnost za vydatné podpory města Rožnov p/R. Díky grantu se můžete těšit na ochutnávku férových čokolád, kakaových bobů či kávy, zajímavou videoprojekci, hlavně si však přineste dobrou náladu, deku či karimatku a nejlépe i vlastní dobroty na ochutnání a pro výměnu receptů a zkušeností. Pro děti je připravena spousta her a soutěží. To vše od 9 do 12ti hodin v prostoru farní zahrady za kostelem Všech svatých v Rožnově. Takže opravdu není důvod v sobotu snídat doma :-)

Za pořadatele se těší na setkání tým ZŠ Pod Skalkou pod vedením paní ředitelky Kristiny Kubečkové a za farnost Milena Blahová a Maruška Popelářová

 

Co je fair trade?

Fair trade je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu prostředí. Mezi základní principy fair trade patří: 

 • výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí
 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
 • zákaz nucené a dětské práce 
 • dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit
 • kontrolované využívání pesticidů a další zemědělské chemie
 • zákaz využívání geneticky modifikovaných plodin
 • šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů 

 

Co s sebou na snídani?

Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Můžete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního včelaře a vajíček od souseda a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu. Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře. Inspiraci hledejte například v těchto receptech. Máte-li sami zajímavý recept nebo tip, co přinést sebou na snídani, pochlubte se s ním na našem facebooku!

Jako na každý podobný piknik si s sebou nezapomeňte vzít deku nebo něco jiného na sednutí. Doporučujeme vzít si s sebou i hrneček a talířek. Určitě se najde někdo, kdo se s vámi bude chtít podělit o svoje výtvory!

Společné zasedání Ekonomické a Pastorační rady - 12. 10. 2016

Porada číslo: 1

Přítomni:

P. Kamil Obr, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Petra Dejmková, Marie Koláčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Jan Morcinek, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Marie Popelářová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Milan Volf, Milada Bičanová, Marie Bolcková, Jakub Chovanec, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Matěj Rončák

Omluveni:

Emílie Kubíčková, Jaromír Valchář

Neomluveni: ---

Příští setkání: ER 26. 10. 2016; PR 16. 11. 2016

PROJEDNÁNO:

Modlitbu na zahájení přednesl P. Josef Svoboda.

Výzva k představení: Členové PR a ER se vzájemně představili a sdělili o sobě základní údaje.

P. Kamil: spojení duchovního a praktického projevu farnosti; význam farnosti; spojení farnosti a církve; spojení farnosti s biskupem; role laiků; vzájemná podpora farností mezi sebou...

ROZDĚLĚNÍ KOMPETENCÍ (trvalé úkoly členů Farní rady) - viz jmenný seznam členů trvale umístěný na nástěnce i na webu

- zápisy při zasedáních bude dělat Tomáš Surý a Marie Bolcková

- zápisy se po konzultaci s o. Kamilem a j. Mirkem, budou zasílat členům rad a umísťovat na web

- seznam kontaktů vytváří Pavel Jaška

- informovat farníky o způsobu předávání podnětů farní radě – skrze zodpovědné za jednotlivé oblasti – seznámí P. Kamil

- na vývěsku vyvěsit Rozdělení kompetencí za jednotlivé oblasti – udělá j. Mirek

- termíny setkávání budou cca 1x za dva měsíce, ale také dle aktuální potřeby

- členové rady by se měli na zasedání rady připravovat:

fa) hodnocení zadaného
fb) současná situace
fc) návrhy řešení
fd) převzetí odpovědnosti
fe) termíny realizací
ff) termíny dalšího setkání


-
události do farního kalendáře – na místě sepsány

- ekonomické výhledy:

a) dokončení svodů kolem kostela
b) schody na zahradu
c) dokončení úprav místnosti nad kůrem
d) stavba pergoly u PC
e) výsadba stromů ve farní zahradě
f) účast na brigádách motivovat přihlášením a včasnými ohláškami

________________________________________________________________________

DNE: 12. 10. 2016       ZAPSAL: j. Miroslav Frňka       SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

Zasedání Ekonomické rady - 26. 10. 2016

Porada číslo: 2

Přítomni:

P. Kamil Obr, j. Miroslav Frňka, Pavel Špatný ml., Milada Bičanová, Marie Bolcková, Jakub Chovanec, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Matěj Rončák

Omluveni: P. Josef Svoboda

Neomluveni: ---

Příští setkání: 14. 12. 2016

PROJEDNÁNO:
1. Modlitbu přednesl P. Kamil Obr, poděkování za přijetí členství v ER, připomenutí poslání ER
2. Shrnutí organizačních záležitostí zasedání ER

 1. z každého zasedání ER budou pořizovány zápisy, do týdne budou rozesílány všem členům ER prostřednictvím e-mailu a následně zveřejňovány na vývěsce farnosti + na webových stránkách farnosti
 2. zápisy budou obsahovat prezenční listinu, program, zadání jednotlivých úkolů, kdo zodpovídá, termín plnění, na dalším zasedání ER proběhne kontrola plnění úkolu, zdůvodnění nesplnění + stanovení dalšího termínu
 3. komunikace mezi členy zejména prostřednictvím e-mailu
 4. způsob přednesení podnětů a reakcí z řad farníků - na ER přednést již s předběžným rozborem, mapováním či návrhem na řešení (prvotní analýzu problematiky zajistí člen ER před přednesením na společném zasedání)
 5. vhodné, aby každý člen ER měl spolupracovníka/y s nimiž by tvořil jakýsi realizační tým
 6. termíny ER budou stanoveny na celý školní rok dopředu – dohodnuty následující termíny zasedání ER v tomto školním roce (vždy 2. středa v měsíci po 1. pátku): 14. prosince, 15. února, 19. dubna, 14. června
 7. farníci budou se závěry ER seznamováni skrze zápis vyvěšený na nástěnce
3. Byly upřesněny kompetence jednotlivých členů ER (P. Kamil Obr)
4. Předneseny nedokončené projekty a akce:
 1. nevyúčtovaná dotační akce (poskytovatel dotace město Rožnov pod Radhoštěm) „Obrazy do křížové cesty“ – nutno neprodleně dořešit fakturaci s p. Chlebovskou, termín vyúčtování dotace do konce r. 2016 + dořešit stav krycí vrstvy laku obrazů
 2. nerealizovaná akce „Kulisy nad betlémskou kaplí“ (poskytovatel dotace město Rožnov pod Radhoštěm) – nutno zrealizovat a vyúčtovat do konce r. 2016, jinak hrozí vrácení obdržené dotace, varianty řešení: malba na voděodolné desky, nutno neprodleně ověřit možnost objednání + možný termín plnění u p. Chlebovské
 3. „Kostnice“ (poskytovatel dotace město Rožnov pod Radhoštěm) – vyúčtováno
 4. dotační akce „Otevřené brány“ (poskytovatel dotace Krajský úřad) – vyúčtování zaslat elektronicky
 5. vyřešení napojení dešťových svodů na ležatou kanalizaci s osazením tzv. gajgrů (lapačů střešních splavenin) – nutno dořešit před zimou – jedná se o odborné práce, které nelze provést svépomocí, bude neprodleně oslovena firma k podání cenové nabídky s možným termínem plnění
 6. alespoň částečná oprava stávající eternitové střešní krytiny na Kostnici – zatéká na několika místech (výhledově nová krytina, zjistit stav krovu + možný druh krytiny s ohledem na podmínky památkářů) + výmalby interiéru
 7. dokončení stavebních úprav místnosti v prostoru nad kůrem
 8. apel na dobrou přípravu jednotlivých akcí, zejména pokud jde o zásahy na stavbě, jež je památkou, vyhneme se tak problémům z případné kontroly kompetentních orgánů, zmíněno že důsledkem církevních restitucí dochází k nepřiznání financí v rámci vyhlášených dotačních titulů (P. Jaška).
5. Vize a aktivity v budoucnu, které zazněly  (upozornění na ukončení financování církví v budoucnu, vrácení církevního majetku poběží ještě 14 let, výdělečná činnost v budoucnu?):
 1. oprava vstupu na faru (schází zábradlí + stříšky) – zpracovaný projekt, projednáno s památkáři
 2. úprava vstupu před WC pro veřejnost u PC – návrh na přítomnost osoby „hlídače“ (zajištění přes úřad práce?)
 3. úprava vjezdu do garáže (sklápěcí vrata)
 4. přemístění dílny? (nedostatečné zázemí)
 5. příprava projektu pergoly
 6. výmalba kostela (před tím vyřešit osvětlení + el. rozvaděč + el. vytápění) – žádost o dotaci?
 7. renovace lavic v kostele
 8. výměna železné stolice zvonu (špatná konstrukce zvonu)
 9. vyhlídková věž (podmínkou by bylo zajistit přístup k oknům ve věži) – nákladné, ale možnost výdělečné činnosti
 10. stříška před hl. vstupem do kostela?
 11. skříň za oltářem?
 12. dotažení projektu sadové výsadby zahrady + za PC
 13. schodiště na půdu (spíž) – náklady na realizaci realizace cca 12 tis. Kč - odsouhlaseno
 14. potřeba zajistit nové ministrantské oblečení cca 6-10 ks
 15. kostel ve Viganticích (v majetku obce, ve správě farnosti):

   • bude poptána firma na zpracování návrhu na vyřešení problému vlhnutí zdiv
   • reklamace schodů – objevily se vady
   • výhledově výměna osvětlení
   • problém s přístupem při umývání oken
 16. zazněl návrh na změnu organizace brigád (nízká účast farníků) – návrh termínů brigád dopředu + zapisování účastníků + zajištění občerstvení?
 17. termín příští brigády 5. listopadu 2016 – na programu zejména práce na zahradě (úprava chodníků po výkopových pracích) + přeložení dřeva připraveného pro stavbu pergoly – nutné!

DNE: 6. 11. 2016       ZAPSALA: Marie Bolcková       SCHVÁLIL: P. Kamil Obr
Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.