Otevřené brány 2020

Navštivte náš zrekonstruovaný kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
a využijte nabídky bezplatné prohlídky kostela s průvodcem v rámci projektu Otevřené brány

ČERVEN - ZÁŘÍ

pondělí: zavřeno

úterý - sobota: 10:00 - 16:00

neděle: 12:00 - 16:00


Neprovádí se během obřadů. 

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.
Projekt je spolufinancován Zlínským krajem. Projekt je spolufinancován městem Rožnov pod Radhoštěm. 

Inspirace pro rodiny, děti a dospělé v době pandemie


| LITURGIKA NA DOBROU NOC - katechetka Alena Čípová doporučuje

V době od 22. 4. do 17. 6. 2020 každou středu od 20:00 se můžeme online připojit k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu je lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve. 

| JSME DOMA
Inspirace Katechetického centra Biskupství brněnského pro jednotlivce i rodiny. 

MŠE ONLINE
Aktuální přehled přenášených bohoslužeb. 

TV NOE
I v nelehké době přinášíme dobré zprávy. 

| PROGLAS
Slovo, hudba, Junior, zprávy, hudba.  

AKTUÁLNÍ PŘÍMLUVY
Přímluvné modlitby v současné situaci.

BREVIÁŘ
Denní modlitba církve online nebo ke stažení jako mobilní aplikace.PRO DĚTI| NEDĚLNÍ KATECHEZE PRO DĚTI
P. Petr Beneš z farnosti Brno - Židenice. 

NEDĚLNÍ PROMLUVIČKY
Aktuální krátké promluvy na neděli pro děti - P. Roman Vlk (katecheti Olomouc)


| BIBLE PRO DĚTI 
Interaktivní mobilní aplikace nově dostupná v češtině. Děti se zábavnou formou seznámí s hlavními kapitolami Písma. 

| TVOŘENÍ A AKTIVITY
Web Víra.cz má širokou nabídku k práci s dětmi. 


| NÁMĚTY PRO INSPIRACI
Nabídka pomůcek brněnského katechetického centra pro práci s dětmi přehledně uspořádané podle témat.

Zasedání Pastorační rady - 4. 12. 2019

Porada číslo: 14
Přítomni:
P. Pavel Hofírek, j. Miroslav Frňka, Alena Čípová, manželé Jana a Karel Fuskovi, Milada Chamillová, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Jaromír Valchář, Milan Volf
Omluveni:
P. Josef Svoboda, Jakub Čermák, Zlatka Lušovská, Pavel Špatný ml.

PROGRAM:
1. Modlitba
2. Aktuální záležitosti + plány do budoucna
3. a) hledá se nástupce místo p. Jašky
b) příprava na 1. svaté přijímání
4. Termín příštího zasedání
5. Modlitba + požehnání

PROJEDNÁNO:
2. Boží Hod 25.12. = Živý betlém nebude – místo něj: v 15:00 h. koncert dechové hudby Rožnovanka na náměstí, v 15:45 h. bude Rožnovanka hrát před kostelem, v 16:00 h. bude v kostele „koledování s Ogary“ a divadlo žáků p. Chytila (učitele Lit. - dramat. oboru ze ZUŠ),
Vánoční mše sv. ve Viganticích = úterý 24.12. v 16:00 h., středa 25.12. v 10:30 h., neděle 29.12. v 10:30 h., středa 1.1. v 10:30 h.,
Tříkrálová sbírka = proběhne v pátek 10. a v sobotu 11.1. (koordinátorem je Štěpán Krhut – tel. 737 166 895) – plnoletý vedoucí skupinky se musí nahlásit přímo koordinátorovi (musí se mu vystavit plná moc), přihláška pro koledníky je na farním webu, dá se i vytisknout a vyplnit,
Kurz ALFA bude zahájen v úterý 14.1.,
ples KDU-ČSL je v ohrožení – hotelu ples nevyhovuje z organizačních důvodů, v jednání je termín: sobota 1.2. a místo: Zašová,
hromadné udělování svátosti pomazání nemocných = neděle 9.2.,
Popeleční středa = 26.2. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.,
Postní duchovní obnova = sobota 29.2. – zřejmě proběhne v čase 9:00-17:00 h., v 16:00 h. by byla mše sv. – nejspíš nutnost přihlášení kvůli zajištění obědu (guláš) + příspěvek 100 Kč,
Mše sv. na poděkování za 50 let života = pátek 8.5. v 10:00 h. (7.5. narozeniny o. Pavla),
1. svaté přijímání = neděle 24.5. – mše sv. v 10:00 h.,
Vigílie před Slavností Seslání Ducha sv. = sobota 30.5. – mše sv. v 18:00h.,po ní modlitby,
7. mše za město a jeho představitele = pátek 5.6. v 18:00 h., po ní následuje Noc kostelů,
Farní den = neděle 7.6.,
Výročí kněžského svěcení o. Pavla = středa 17.6. – mše sv. v 18:00 h.
3.) a) hledá se nástupce místo p. Jašky – částečně supluje p. Koryčanský, zatím se nikdo nepřihlásil. Bylo by dobré, kdyby nástupce měl vhled do technických věcí a ovládal administrativní činnost a komunikaci s úřady. Měla by se dotáhnout do konce oprava střechy Kostnice a výměna vrat u garáží – je udělaná příprava – bez nástupce to vázne – pokud se nástupce nenajde, hrozí, že nedojde k opravě střechy Kostnice,
b) Příprava na 1. svaté přijímání – systém setkávání se o. Pavlovi osvědčil z předešlého působiště, tzn. asi 7 setkání s rodiči a 10-12 setkání s dětmi. Navrhuje se tolerance 5-ti absencí na setkání pro děti/rodiče. Počítá se s aktivním zapojením rodičů doma při probírání témat s dětmi, nelze se tedy jen spoléhat na kněze či katechetku s vysvětlením témat.
4.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 25.3.2020 od 19:00 h. v Pastoračním centru.
Termín přespříštího zasedání PR byl předběžně stanoven na středu 3.6.2020 od 19:00 h.

ÚKOLY:
-
RESTY:
-

DNE: 4. 12. 2019    ZAPSAL: Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020


Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a požehnání do všech dní nového roku 2020. V rámci koledy je možné přispět do kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci 
nebo na provoz sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí, které těmto lidem nabízejí pomoc a podporu. 

KAŽDÝ, KDO BY CHTĚL SBÍRKU PODPOŘIT A ZAPOJIT SE DO KOLEDOVÁNÍ, JE SRDEČNĚ ZVÁN.


Koleda se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční
v pátek a v sobotu 10
. a 11. ledna 2020.

V případě, že bys chtěl být králem,
kontaktuj koordinátora Štěpána Krhuta na tel. 737 166 895
Těšíme se na tebe :-)

V roce 2020 chceme z vašich darů nakoupit dvě auta pro terénní služby a zajistit provoz 
Centra sociálně materiální pomoci.

Děkujeme za vaši přízeň a podporu.


ON-LINE PŘIHLÁŠKA         PLAKÁT

Zasedání Ekonomické rady - 27. 5. 2019

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný ml., Jakub Chovanec, Marie Bolcková

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Milada Bičanová, Matěj Rončák, Libor Kubíček

 

PROGRAM:

 1. Úvodní slovo P. Hofírka

 2. Oprava střechy budovy Kostnice – je potřeba zvážit a rozhodnout, jaká varianta opravy střechy by se realizovala – zaznělo, že krovy nebude potřeba měnit  odsouhlasena varianta zachování původního půdorysu střechy + výměna stávající střešní krytiny za měď, včetně výměny klempířských prvků

Aktuálně je potřeba požádat o změnu závazného stanoviska, stavební úpravy nebudou zřejmě vyžadovat stavební povolení, oslovení dodavatelských firem

 1. Informace o garážích v PC – projektant Ing. Žlebek – posunutí vstupních sekčních vrat směrem dopředu pod zastřešení

 2. Farní les - JK informoval o představě řešení napadení stromů kůrovcem, zajištění těžby přes p. Kociána + následný prodej dřevní hmoty, vyčistění od náletových dřevin, brigádnicky výsadba (postup byl doporučen smluvním správcem p. Davídkem, Lesy ČR) – další variantou je zajistit někoho, kdo si stromy vytěží vlastními silami za odvoz

 3. Vyhlásit brigádu na So 9.6.2019

 4. Soukromá zahrada u centra – další možností využití (malé hřiště, dětské prvky…) Zajistit názory a návrhy zástupců skupinek, které zahradu nyní využívají.

 5. Zabezpečení kostela EZS, EPS - diskuze

 6. Regulace vytápění v PC – zajistit instalaci odsouhlasené varianty.

 

ÚKOLY:

 1. Zajistit změnu závazného stanoviska památkářů k opravě střechy Kostnice

 2. Zajistit oslovení firem ve věci podání cenové nabídky na opravu střechy Kostnice

 3. Zajistit vytěžení napadených stromů + novou výsadbu farního lesa

 4. Zajistit instalaci dálkového ovládání regulace nastavení teploty vytápění v PC

 

Příští termín EFR: bude oznámen

Zapsala: Marie Bolcková

Schválil: P. Pavel Hofírek

Zasedání Pastorační rady - 4. 9. 2019

Porada číslo: 13

ítomni:

P. Pavel Hofírek, j. Miroslav Frňka, Anna Boráková (za Milana Volfa), Alena Čípová, manželé Jana a Karel Fuskovi, Milada Chamillová, Marta Luzarová, Marie Koláčková, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář

Omluveni:

P. Josef Svoboda, Jakub Čermák, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (září 2019 – srpen 2020)

a) akce v září, v říjnu a v listopadu

b) akce v prosinci a v lednu

c) akce v únoru, v březnu a v dubnu

d) akce v květnu, v červnu a o prázdninách

3. Termín příštího zasedání

4. Modlitba + požehnání


PROJEDNÁNO:

2. a) rodinný víkend v Rajnochovicích = 13. – 15.9.,

Charitní pouť děkanátu na sv. Hostýn – úterý 17.9.,

Triduum modliteb otců a matek = pátek-neděle 27. – 29.9.,

Slavnost sv. Václava – sobota 28.9. = mše v 08:15 h. a v 18:00 h.,

Hážovská pouť – neděle 29.9.,

Večery Chval = 5.10. a 2.11. v 19:00 h.,

Hubertská mše sv. = neděle 6.10. - v 09:30 h. průvod a v 10:00 mše sv.,

koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Božská flétna – neděle 6.10.,

Dominikánské mše sv. = 12.10., 9.11. v 09:00 h.,

Misijní neděle – 20.10.,

přednáška „Více a méně známá poutní místa Polska“ – 23.10. v 19:00 h. v Pastor. centru,

varhanní recitál – pátek 25.10.,

děkanátní modlitby na Velehradě = sobota 26.10. od 15:00 h. - bude vypraven autobus,

adorační den = úterý 29.10. - v 07:00 mše sv., celodenní adorace, v 18:00 h. sv. požehnání,

Slavnost Všech Svatých = pátek 1.11. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé = sobota 2.11. – v 07:00 h. mše sv. v kostele, v 18:00 h. mše sv. v muzeu a po ní dušičková pobožnost na hřbitově Valašský Slavín.

dušičkové pobožnosti na hřbitovech – neděle 3.11. v 15:00 h.,

Duchovní obnova na Velehradě = 8. - 10.11., nejen pro rožnovské farníky. Přihlašování v kanceláři poutního domu Stojanov, nebo i na www.stojanov.cz,

Slavnost Ježíše Krista Krále = neděle 24.11. - po mších sv. možný prodej knih.

b) žehnání advent. věnců a představení dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání – neděle 1.12.

4 adventní koncerty – neděle 1., 8. 15.12. od 16:30 h., neděle 22.12. od 14:00 h.

roráty pro rodiny s dětmi – vždy 3 pátky (6., 13. a 20.12.) při večerní mši sv. v 18:00 h.,

roráty v kostele sv. Anny v muzeu – sobota 7.12. v 07:00 h.,

návštěva biskupa sv. Mikuláše = neděle 8.12. – po 2. a 3. mši sv.,

setkání lektorů – pondělí 16.12. v 19:00 h. v Pastoračním centru,

předvánoční hromadná zpověď – neděle 22.12. od 15:00 do 18:00 h.,

Štědrý den = úterý 24.12. – mše sv. v 16:00 h. (pastýřská) a ve 24:00 h. (půlnoční)Hod Boží Vánoční a sv. Štěpána = středa 25. a čtvrtek 26.12. – nedělní pořad bohoslužeb,

Vánoční mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu – pátek 27.12. v 16:00 h.,

Děkovná mše sv. na závěr občanského roku – úterý 31.12. v 16:00 h.,

Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok) = středa 1.1. – nedělní pořad bohoslužeb,

Večer Chval – sobota 4.1. v 19:00 h.

Slavnost Zjevení Páně = pondělí 6.1. – mše sv. v 18:00 h.

Dominikánská mše sv. – sobota 11.1. v 09:00 h.

c) Dominikánské mše sv. = 8.2., 14.3., 18.4. v 09:00 h.,

udělení Svatoblažejského požehnání = pondělí 3.2. – mše sv. v 18:00 h.

hromadné udělování svátosti pomazání nemocných = neděle 9.2.

Popeleční středa = 26.2. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.,

Postní duchovní obnova = sobota 29.2.

Pobožnosti Křížové cesty v postní době = pátky od 17:15 h. a neděle od 15:00 h.

Slavnost sv. Josefa = středa 18.3. – mše sv. v 18:00 h., čtvrtek 19.3. – mše sv. v 07:00 h.

Slavnost Zvěstování Páně = středa 25.3. – mše sv. v 18:00 h.,

Květná neděle = 5.4. – v 09:30 h. průvod z muzea od kostela sv. Anny do farního kostela,

d) Dominikánské mše sv. = 9.5., 13.6. v 09:00 h.,

pátky 1. a 8.5. = ranní mše sv. v 08:15 h. a večerní mše sv. v 18:00 h.,

výročí osvobození Rožnova = úterý 5.5. – mše sv. v 07:00 h. s úmyslem za padlé,

mše sv.+májová s P.Petrem Krenickým v Hážovicích-Končinách = neděle 17.5. v 15:00h.

Slavnost Nanebevstoupení Páně = čtvrtek 21.5. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.,

Vigílie před Slavností Seslání Ducha sv. = sobota 30.5. – mše sv. v 18:00h., po ní modlitby

7. mše za město a jeho představitele = pátek 5.6. v 18:00 h., po ní následuje Noc kostelů,

Farní den = neděle 7.6.,

Slavnost Těla a Krve Páně = čtvrtek 11.6. v 18:00 h. – po mši sv. bude průvod,

táborák na ukončení školního roku pro děti z náboženství = pátek 12.6. v 16:00 h.,

mše sv. k výročí posvěcení kostela ve Viganticích = neděle 28.6. – mše sv. v 10:30 h.,

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje = nedělní pořad bohoslužeb; pondělí 6.7. mše sv. v 08:15h.,

Anenská pouť = neděle 26.7. - mše sv. v 10:00 h., po ní krojované procesí do muzea,

Tylovská pouť = neděle 2.8. – mše sv. v 08:15 h.,

pouť ve Viganticích = neděle 9.8. – mše sv. v 10:30 h.,

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie = sobota 15.8. – mše sv. v  08:15 h.,

mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu k výročí posvěcení kostela = středa 26.8. v 18:00h.

 

3.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 4.12.2019 od 19:00 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

 

DNE: 4. 9. 2019   ZAPSAL: Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

 

Zasedání Pastorační rady - 6. 5. 2019

Porada číslo: 12

ítomni:

P. Pavel Hofírek, Anna Boráková (za Milana Volfa), manželé Jana a Karel Fuskovi, Milada Chamillová, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Tomáš Surý, Jaromír Valchář

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Jakub Čermák, Alena Čípová, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Marie Pavlicová, Pavel Špatný ml., Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (květen – prosinec 2019)

a) akce v květnu

b) akce v červnu

c) akce o prázdninách

d) akce v září a v říjnu

e) akce v listopadu a v prosinci

3. Termín příštího zasedání

4. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

2. a) koncert mužského vokálního souboru Affetto – úterý 14.5. v 19:00 h., pořádá T-klub,

mše+májová s P.Petrem Krenickým v Hážovicích-Končinách - neděle 19.5. v 15:00 h.,

Duchovní obnova na Velehradě = 23. – 26.5., nejen pro rožnovské farníky. Přihlašování v kanceláři domu Stojanov, nebo na www.stojanov.cz. Téma: Na cestě duchovního života,

Noc kostelů – pátek 24.5. od 19:00 h. Kontaktní osobou pro organizaci+program je V. Krhut,

19. Pasecká pouť - neděle 26.5. Oslaví se průvodem ke kapličce na Dolních Pasekách. Odchod od kříže bude jako vždy v 14:00 h. Po mši svaté a májové pobožnosti bude přesun ke kolibě na menší občerstvení a posezení při hudbě,

Slavnost Nanebevstoupení Páně = čtvrtek 30.5. – mše svaté v 07:00 h. a v 18:00 h.

b) od června by se při sbírkách na potřeby farnosti vybíralo na opravu střechy Kostnice,

Farní den = neděle 2.6. – zahájení ve 14:00 h. v kostele krátkou adorací se svátostným požehnáním, poté od 14:30 h. program na farní zahradě – kromě občerstvení budou připraveny lavičky a stoly (sety), a také velké stany pro úkryt před slunečními paprsky, ale i před případnou nepřízní počasí. Počítá se i s vaječnicí za předpokladu, že farníci si přinesou vejce pro její přípravu. Budou i stanoviště pro děti s hrami , program je připraven i pro rodiny,

6. mše za město a jeho představitele = pátek 7.6. v 18:00 h. – doprovodí ji chrámový sbor,

setkání rodin z děkanátu v Zašové – sobota 8.6.,

Svatodušní vigílie = sobota 8.6. v 18:00 h. - po mši sv. chvály, možnost přímluvné modlitby,

nácvik 1. sv. přijímání – sobota 15.6.,

1. sv. přijímání – neděle 16.6. v 10:00 h.,

Slavnost Těla a Krve Páně = čtvrtek 20.6. – mše sv. v 07:00 h. v 18:00 h. – po večerní mši svaté bude průvod po farní zahradě. Je potřeba připravit oltáře (3+1) a vše s tím související,

mše sv. k výročíposvěcení kostela ve Viganticích – neděle 30.6. v 10:30 h.

c) od pondělí 1.7. = prázdninový pořad bohoslužeb,

příměstský farní tábor v Pastoračním centru = od pondělí 8.7. do pátku 12.7.,

letní farní tábor v Potštátě = od pondělí 22.7. do čtvrtku 1.8.,

mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu k poctě sv. Anny – pátek 26.7. v 18:00 h.,

Anenská pouť – neděle 28.7. v 9:30 h. – po mši sv. krojované procesí ke kostelu sv. Anny,

Tylovská pouť – neděle 4.8. v 08:15 h., 

pouť ve Viganticích – neděle 4.8. v 10:30 h.,

mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu k výročí posvěcení kostela – pondělí 26.8. v 7:00h.,

diecézní pouť rodin na sv. Hostýn – sobota 30.8.

d) od pondělí 2.9. = obvyklý pořad bohoslužeb,

rodinný víkend v Rajnochovicích = 13. – 15.9.,

v půlce září se uskuteční Charitní pouť děkanátu na sv. Hostýn,

Hážovská pouť – neděle 29.9.,

děkanátní modlitby na Velehradě – sobota 26.10. v 15:00 h.,

adorační den – úterý 29.10.

e) mše za zesnulé pochované na Valašském Slavíně v muzeu - sobota 2.11. v 16:00 h.,

dušičkové pobožnosti na hřbitovech – neděle 3.11.,

Duchovní obnova na Velehradě = 8. – 10.11., nejen pro rožnovské farníky. Přihlašování v kanceláři poutního domu Stojanov, nebo i na www.stojanov.cz,

4 adventní koncerty – neděle 1., 8., 15.12. zřejmě od 16:30 h., neděle 22.12. od 14:00 h.,

roráty pro rodiny s dětmi – vždy 3 pátky (6., 13. a 20.12.) při večerní mši v 18:00 h.,

roráty v kostele sv. Anny v muzeu – sobota 7.12. v 07:00 h.,

předvánoční hromadná zpověď – neděle 22.12. od 15:00 do 18:00 h.,

Vánoční mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu – pátek 27.12. v 16:00 h.

 

3.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 4.9.2019 od 18:45 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

DNE: 6. 5. 2019    ZAPSAL:Tomáš Surý     SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Zasedání Pastorační rady - 20. 2. 2019

Porada číslo: 11

ítomni:

P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, Alena Čípová, Jana Fusková, Milada Chamillová, Marie Koláčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář, Milan Volf

Omluveni:

j. Miroslav Frňka, Jakub Čermák, Emílie Kubíčková

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Aktuální záležitosti + plány do budoucna

a) výběr koberce – výsledky hlasování farníků, možnosti umístění koberce v kostele

b) parkování služebních vozů Charity na pozemcích farnosti – hlasování PR o variantách

c) Postní duchovní obnova

d) pobožnosti Křížové cesty v postní době

e) Noc kostelů

f) Farní den

g) Mše svatá za město a jeho představitele

h) Svatodušní vigílie

3. Termín příštího zasedání

4. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

2. a) výběr koberce – výsledky hlasování farníků = 67 hlasů pro vzor s hvězdičkami a 109 hlasů pro vzor s liliemi. Koberec by začínal u sloupů pod kúrem, po bocích chrámové lodi by zůstala dlažba. Koberec by šel prostředkem chrámové lodi. V presbytáři by byla ucelená plocha – koberec by sahal po stupínky k svatostánku a byl by i u svatostánku nad schůdky, dále by byl mezi ambonem a sedesem. Po bocích presbytáře bude dlažba. V zákristii bude koberec. Možná nastane změna umístění koberce, a to z akustických důvodů.

b) parkování služebních vozů Charity na pozemcích farnosti – jsou zvažovány 3 varianty.

Varianta A = dlouhodobě pronajmout Charitě pozemek číslo 6327, který je z vnější strany zdi zahrady (u budovy CHKO). Tento pozemek momentálně nevyužíváme.

Varianta B = dlouhodobě pronajmout Charitě část pozemku číslo 107/6, tedy vzdát se části zahrady pod pastoračním centrem, která přiléhá k současnému parkovišti Charity, aby se posunul plot a mohlo se parkoviště Charity dostatečně rozšířit.

Varianta C = žádost Charity odmítnout s tím, že nemůžeme pomoci, protože pozemky farnosti potřebujeme pro své účely.

Jak počet služebních charitních aut narůstá, prostor u Charity už nestačí (stav = 13 park. míst pro 17 služ. aut), a v této chvíli Charita potřebuje najít místo na dlouhodobé parkování pro pět dalších aut. Město za celoroční rezervování park. místa požaduje dost peněz a hlavně je prý ochotné dát takto Charitě maximálně dvě park. místa na parkovišti u Charity. Členové Pastorační rady o tom hlasovali – nejvíce hlasů (11) získala varianta A.

Tato záležitost bude ještě projednána se členy Ekonomické rady farnosti.

c) Postní duchovní obnova proběhne v sobotu 9.3. od 9:00 h. a povede ji doc. Ing. P. Pavel Kopeček, Th.D., z olomoucké teologické fakulty. Zahájení by bylo 1. přednáškou, v 11:00 h. by následovala 2. přednáška, v 13:00 h. by byla pobožnost Křížové cesty, v 14:00 h. by se pokračovalo 3. přednáškou a v 16:00 h. by proběhla 4. přednáška.

Zakončení by bylo v 18:00 h. mší svatou. Občerstvení v Pastor. centru zajistí členové FEB. 

d) Křížové cesty – bude vytvořen seznam, aby se na něj mohli zapisovat animátoři modlitebních společenství, kteří si připraví její vedení, s tím, zda budou potřebovat i varhanní doprovod. Křížové cesty budou probíhat vždy v pátky od 17:15 h. a v neděle od 15:00 h.

e) Noc kostelů se uskuteční v pátek 24.5. od 19:00 do 23:00 h. Sbor by byl ochotný udělat koncert, kostelník by byl ochotný v zákristii vystavit liturgické předměty, varhaník by byl ochotný zájemcům předvést varhany. Provádět kostelem by mohli průvodci projektu Otevřené brány nebo zájemci z řad mládeže, zváží se možnost přístupu na kostelní věž. Novinkou by byla možnost zpřístupnit k prohlídce také Pastorační centrum. Je potřeba vyhlásit k této akci organizační schůzku.

f) Farní den proběhne v neděli 2.6. Zahájení by bylo v 14:00 h. v kostele Svátostným požehnáním a pak bude následovat přesun na farní zahradu, kde by mimo jiné byla připravena i hra pro rodiny a stanoviště pro děti. O hudební doprovod by byli osloveni Ogaři. O občerstvení by se postaral širší okruh FEB a další zájemci z řad členů jiných společenství. Dále budou připraveny lavičky a stoly (sety), a také velké stany pro úkryt nejen před případnou nepřízní počasí, ale také před slunečními paprsky. Počítá se také s vaječnicí za předpokladu, že si farníci přinesou vejce pro její přípravu.

g) Mše svatá za město a jeho představitele se uskuteční v pátek 7.6. od 18:00 h. – tato mše svatá proběhne už pošesté v historii farnosti (probíhá každoročně od roku 2014).

h) Vigílie před Slavností Seslání Ducha svatého proběhne v sobotu 8.6. Zahájení mší svatou v 18:00 h. Po bohoslužbě by následoval Večer Chval.

3.) Příští zasedání PR proběhne v pondělí 6.5.2019 od 18:45 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

DNE: 20. 2. 2019     ZAPSAL:Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Zasedání ekonomické rady - 25. 2. 2019

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, Pavel Jaška, Matěj Rončák, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný ml., Jakub Chovanec, Milada Bičanová

Host: Ing. Jiří Gavenda - ředitel Charity Valašské Meziříčí

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Libor Kubíček, Marie Bolcková

PROGRAM:

1. Úvodní slovo P. Hofírka

2. Projednání možností parkovaní pro Charitu Rožnov - p. Gavenda přednesl důvody pro zvýšení počtu parkovacích míst. Ze strany farnosti byla jednomyslně nabídnuta varianta pronájmu pozemku u CHKO Beskydy.

3. P. Valchář prezentoval nabídku na nové rozvody ke stroji hodin a zvonům. Tato byla zamítnuta s výhledem na kompletní výměnu strojů.

4. Regulace systému vytápění v budově PC – p. Špatný prezentoval nabídku firmy STOARE s.r.o za cca 28.000,- a také svou vlastní kde by ovládací prvky vyšly na cca 18.000,-. Po telefonu proběhla konzultace s p. Malíkem, který nastínil možné nedostatky regulace. Rozhodnutí prozatím odloženo.

5. Oprava budovy Kostnice - objednávka projektu p. Tzoumasové byla vypovězena z důvodu nečinnosti a žádné komunikace. Nadále je potřeba zvážit a rozhodnout, jaká varianta opravy střechy by se realizovala

- varianta č.1 - zachování původního půdorysu střechy

- varianta č.2 - prodloužení zastřešení ze strany od obchvatu pro využití jako zázemí při zahradních akcích

 

Příští termín ER:

Bude oznámen.

Zapsal: Pavel Špatný

Schválil: P. Pavel Hofírek

Tuesday the 14th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.