V neděli 26. 5. 2024 se koná tradiční Pasecká pouť. Ve 14 hodin vyjde průvod od kříže na Dolních Pasekách směrem ke kapličce, kde bude sloužit mši svatou P. Peter Krenický, který působí na Ukrajině. Finanční příspěvek vybraný během akce bude předán P. Krenickému jako dar na jeho dlouholetou misijní práci.

Po mši svaté setkání pokračuje posezením při hudbě a občerstvení. Srdečně zvou Pasečané.