Úmysly bohoslužeb

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

 

V týdnu od 18. ZÁŘÍ 2022 DO 25. ZÁŘÍ 2022

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

25. v mezidobí

7.00

Poděkování za milost uzdravení s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu a duše v očistci

8.15

Poděkování za 60 let života a prosba o Boží ochranu pro celou rodinu

10.00

Za farníky

 

 

P

 

 

 

18.00

Za + manžela, + rodiče z obou stran a za dar víry pro živou rodinu Škorňovu, Ptáčkovu, MInó a Křenkovu a za duše v očistci

Ú

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

7.00

Za + manžela Jaromíra Ligača a za zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

 

 

S

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 

 

18.00

Za živou a + rodinu Moudrou

Č

 

7.00

Za + Anežku a Tonku Matyščákovy a duše v očistci

 

 

P

Památka sv. Pia z Pietrelcíny, kněze

 

 

18.00

Na poděkování za 30 let života, za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu P. Marie do dalších let

S

 

7.00

Za živou a + rodinu

18.00

Za + rodiče, + bratra Jaroslava, nemocnou sestru Marii a její děti a za duše v očistci

N

26. v mezidobí

7.00

Za + Václava a Miladu Solanských a duše v očistci

8.15

Za poutníky z Hážovic

10.00

Za + Josefa Vojkůvku, jeho + manželku, 3 děti a Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci

 

 

 

Monday the 26th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.