Úmysly bohoslužeb

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

 

V týdnu od 16. KVĚTNA 2021 DO 23. KVĚTNA 2021

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

7. velikonoční

7.00

Za + rodiče Andrýsovy, duše v očistci, živou víru a Boží pomoc pro živou rodinu

8.15

Za + rodiče Podešvovy, živou a + rodinu a duše v očistci

10.00

Za farníky

 

 

P

 

 

 

18.00

Za živou rodinu Chovancovu a za rodiče Tvarůžkovy a Chovancovy

Ú

 

7.00

Za živou a + rodinu Bortlovu a Křenkovu

 

 

S

 

 

 

18.00

Za živou a + rodinu Růčkovu a Stavinohovu

Č

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

7.00

Za živou rodinu, děti, vnoučata a poděkování za Boží milost

 

 

P

 

 

 

18.00

Na poděkování za 76 a 81 let života, za + rodiče a sourozence s prosbou o požehnání pro živou rodinu

S

 

9.00

Za + rodiče, ostatní příbuzné, Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu/dominikánská mše sv.

18.00

Za farníky

N

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7.00

Za + Boženu a Josefa Jurkovy, za + Bedřicha Kretka a Josefa Koláčka

8.15

Za + paní Stojmenovu, jejího + manžela a 2 + syny

10.00

Za + rodiče Janíčkovy, dceru Růženu Vaškovu, zetě, Zdenka Vašuta a Boží požehnání pro živé rodiny

 

 

 

Sunday the 16th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.