Svatý rok milosrdenství

"Nechme se během tohoto roku milosrdenství Bohem překvapovat. Nikdy jej neunaví otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má rád a že chce s námi sdílet svůj život. Církev (…) ví, že její první úkol, zejména v naší době plné velkých nadějí a silných protikladů, spočívá v uvádění všech do nesmírného tajemství Božího milosrdenství rozjímáním Kristovy tváře." Tato slova píše papež František v bule Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství), kterou vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství. Ten začal v úterý 8. prosince otevřením Svaté brány v Římě. Svatý otec takto akcentuje velké téma svého pontifikátu: Boží milosrdenství.  
V rožnovské farnosti budou po celý rok probíhat tématická kázání k příslušným svátkům a památkám světců. Každého světce můžeme totiž nazvat darem Božího milosrdenství pro určitou dobu a místo. Dále pak každý druhý čtvrtek po mši celebrované o. Kamilem bude následovat krátká katecheze k tématu milosrdenství a na ní naváže adorace. Vyzýváme nejen farníky, k aktivnímu zapojení se v tomto čase milosti.
 
Základní texty a aktuality k Roku milosrdenství naleznete zde: 
http://tisk.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/jubileum-milosrdenstvi/
Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.