Vigilie Slavnosti seslání Ducha svatého

Noční bdění v našem kostele naplnily modlitby chval, díků i proseb o dary Ducha, katecheze, osobní svědectví a rozjímání nad významem ODPUŠTĚNÍ v našich životech, čtené slovo, písně a přímluvné modlitby… A společně jsme mohli zakoušet, že Bůh nás všechny povolává „… ze tmy ke svému podivuhodnému světlu“ (1 Petr 2, 9).

Vždyť „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Řím 5,5).

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.