Zasedání Pastorační rady - 16. 11. 2017

Porada číslo: 6

ítomni:

P. Kamil Obr, j. Miroslav Frňka, Anna Boráková (za Milana Volfa), Alena Čípová, manželé Jana a Karel Fuskovi (=noví členové PR – zodpovědnost za pastoraci rodin), Milada Chamillová, Marie Koláčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Jaromír Valchář

Omluveni:

P. Josef Svoboda, Emílie Kubíčková, Jan Morcinek, Pavel Špatný ml., Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)


PROGRAM:

1. Modlitba (P. Kamil)

2. Kontrola zadaných úkolů

3. Celkové ohlédnutí za uplynulým obdobím od minulého zasedání

4. Prezentace podnětů faráře či členů PR

a) adventní koncerty

b) roráty pro rodiny s dětmi

c) adventní putování sochy P. Marie po rodinách + sv. Mikuláš

d) obřad zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Početí Panny Marie

e) Předvánoční hromadná zpověď + Vánoční pořad bohoslužeb + Živý betlém

f) Tříkrálová sbírka

g) Kurz Alfa

5. "ÚKOLY" - jaký úkol kdo přijal a do kdy jej má splnit – viz. úkoly

6. Termín příštího zasedání

7. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

2. dodatek - poslední neděle v měsíci je tzv. „křtící“ = bylo by dobré zmínit v ohláškách před „křtící“ nedělí, nebo při ohláškách po hrubé (tj. 3.) mši „křtící neděle“, aby farníci zůstali i déle po bohoslužbě na samotné křty; a zvláště po křtech, a to proto, aby navazovali kontakty s rodiči novokřtěnců.

3. od minulého zasedání se staly různé “věci“ – byli vysvěceni a ustanoveni do úřadu noví pomocní biskupové olomoucké arcidiecéze; po rodinách farnosti putovala socha Panny Marie Fatimské; proběhla Konference o evangelizaci v Olomouci.

4. a) 1 předadventní a 3 adventní koncerty – předadventní (26.11.) + adventní (3. a 10.12.) v 16:30 h. a 17.12. již ve 14:00 h.

V předvánočním týdnu (tj. v úterý 19.12. v 18:00 h.) koncert s účastí VUS Ondráš z Brna.

b) roráty pro rodiny s dětmi – vždy 3 pátky (8., 15. a 22.12.) při večerní mši v 18:00 h.

Roráty v kostele sv. Anny v areálu Dřevěného městečka VMP – sobota 9.12. v 07:00 h.

Vánoční mše sv. v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku VMP – středa 27.12. v 18:00 h.

c) Adventní putování sochy P. Marie = zanesení sochy do rodiny zvláště s malými dětmi, a ten den to zase ta rodina přenesla do jiné – dle seznamu – pokračování v tomto i letos.

Sv. Mikuláš by měl přijít po 2. a 3. mši v neděli 3.12. - připraví se balíčky pro děti.

V neděli 3.12. se budou před kostelem prodávat adventní věnce vyrobené Charitou – výtěžek z prodeje by šel na dobročinné účely.

d) obřad zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Početí Panny Marie – v pátek 8.12.

e) Předvánoční hromadná zpověď – neděle 17.12. od 15:00 h.

 

Vánoční bohoslužby: 24.12. = 7:00, 8:15, 16:00 a 24:00; 25. a 26.12. stejně jako v neděli; i 31.12. a 1.1.2018 mše sv. stejně jako v neděli.

ve Viganticích mše vzhledem k probíhající “rekonstrukci“ zřejmě jen 24.12. v 16:00 h.

Živý betlém – proběhne v pondělí 25.12. od 16:00 h. = zahájení na náměstí, pak přesun ke kostelu. Pěvecky doprovázet by měli “Ogaři“ + mělo by být i občerstvení v garáži (čaj).

f) Tříkrálová sbírka – proběhne ve dnech 5. a 6. 1. 2018 (na starost jí má Tereza Olejníková, pastorační asistentka pro Charitu – Charita má i koordinátora Tříkrálové sbírky pro Rožnov).

g) Kurz ALFA bude zahájen v úterý 9. 1. 2018.

6. Příští zasedání PR proběhne ve středu 7. 2. 2018 od 19:00 hod. v Pastoračním centru.

________________________________________________________________________

ÚKOLY:

1/6 – vytvořit kartičky s pozváním na Pastýřskou mši (24.12. v 16:00 h.), které by se vložily do balíčků pro děti, které budou rozdávat andělé se sv.Mikulášem v neděli 3.12. (M. Osmančíková 11_17)

2/6 – sv. Mikuláš (manželé Fuskovi 11_17)

________________________________________________________________

RESTY:

-

DNE: 16. 11. 2017    ZAPSAL:Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.