Biřmovanci

Biřmovanci

vaše příprava je u konce a čeká vás poslední etapa - tj. zkušenost s církví na některé z vámi vybraných akcí.
Po skončení prázdnin - první sobotu v září (7. 9.) přijmete z rukou o. arcibiskupa svátost křesťanské dospělosti.
Ti z vás, kdo v daném termínu nebudou moci, ať se hlásí na faře - jejich biřmování proběhne v Lidečku (6. 10)

Do konce července je nutné odevzdat na faru biřmovací lístek se všemi vyplněnými údaji. Doplňte i tel. číslo!!! Do stejného data je nutné zaplatit 400 Kč za pohoštění po samotném obřadu, které bude formou rautu na farní zahradě. 

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.