Kurz Alfa 2018 v rožnovské farnosti

Snad každý člověk, věřící či nevěřící, si čas od času klade otázku po smyslu života. Neméně často je to též spojeno s touhou po poznání duchovních pravd. Nabídnout formování vlastních postojů skrze rovinu duchovní; nalézt či prohloubit osobní vztah k Bohu; aktivněji vstoupit do dynamiky dechu církve prostřednictvím pravidelného setkávání; k tomu všemu slouží Kurzy Alfa.

12 týdnů od 9. 1. do 27. 3. 2018 probíhaly, v Pastoračním centru rožnovské farnosti, každé úterý od 18:00 do 20:30 hodin, přednášky 9. ročníku Kurzu Alfa.

V sobotu 7. 4. proběhl, v pastoračním centru u kostela svaté Zdislavy na Prostřední Bečvě, v rámci Kurzu Alfa tzv. “Den s Duchem svatým“. Celodenní program se skládal z 3 přednášek vedených o. Kamilem Obrem – viz. fotografie, pak následovala adorace, mše svatá a přímluvné modlitby za vylití Ducha svatého. Celé setkání s Duchem svatým bylo doprovázené chválami a kytarou o. Kamila.


V úterý 10. 4. 2018 od 18:00 do 20:30 hod. připravil organizační tým Kurzu Alfa v rožnovském pastoračním centru poslední závěrečné setkání se slavnostnější večeří pro všechny absolventy a pro ty, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění kurzu.

Zcela nově ale začaly být Kurzy Alfa i o tom, kdo z nás má tak silnou zkušenost s křesťanským tématem, že je o tomto schopen svědčit i jako přednášející (Marie Kubečková ml. – „Proč a jak se modlit?“; MUDr. Iva Šebestová – „Uzdravuje Bůh i dnes?“; P. Kamil Obr – „A co církev?“ – viz. fotografie, „Kdo je Duch svatý?“, „Co Duch svatý dělá?“, „Jak můžeme být naplněni Duchem?“).

Kurz Alfa 2018 pravidelně a poctivě navštěvovalo 16 zájemců, z nichž někteří se na jednotlivé přednášky omlouvali jen pro nemoc. To svědčí o opravdovém zájmu a zodpovědnosti. Z rožnovské farnosti kurz absolvovalo 8 účastníků, z farnosti Velké Karlovice 7 účastníků a 1 účastnice byla z farnosti Dolní Bečva.

Všichni byli velice vnímaví a otevření, s touhou upevnit a prohloubit víru a svůj osobní živý vztah s Bohem. Proto se všem vedoucím jednotlivých skupinek pracovalo velmi dobře a s radostí. Bylo to vzájemné obohacování sdíleným svědectvím.

Celý organizační tým Kurzu Alfa – viz. fotografie, přeje všem absolventům kurzu, aby zaseté semeno víry stále zalévali a opečovávali tak, aby z něho vyrostl mohutný, košatý strom zakořeněný u pramene „Živé vody /Ježíše/“, z něhož bude čerpat životodárnou sílu, bude přinášet výborné ovoce a dobro všem v jeho blízkosti.

(ts)
Autor fotografií: Toník Vašek

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.