Zasedání Pastorační rady - 2. 9. 2020

Porada číslo: 15

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Anna Boráková (za Milana Volfa),
Alena Čípová, Milada Chamillová, Marie Koláčková, Štěpán Krhut ml. (za Jakuba Čermáka),
Emílie Kubíčková, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý,
Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář

Omluveni:
Jakub Čermák (zástupce: Štěpán Krhut ml.), manželé Jana a Karel Fuskovi, Zlatka Lušovská,
Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

PROGRAM:
1. Modlitba
2. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (září-prosinec 2020)
a) akce v září a v říjnu
b) akce v listopadu a v prosinci
3. Aktuální záležitosti + plány do budoucna
4. Termín příštího zasedání
5. Modlitba + požehnání

PROJEDNÁNO:
2. a) zatím je 12 dospělých zájemců na biřmování a katechezi a 13 zájemců o biřmování
z řad mládeže - termín biřmování je předběžně stanoven na květen nebo červen 2022,
katecheze pro dospělé – středa v 19:00 h. (1x za 14 dní) a čtvrtek v 16:30 h. (1x za 14 dní),
příprava dospěl. biřmovanců a nových zájemců o vzdělávání = čtvrtek v 18:00 (1x za 14 dní),
příprava na biřmování pro mládež = sobota v 09:00 h. (1x za 14 dní),
Setkání lektorů = pondělí 14.9.,
Zasedání ekonomické rady farnosti = středa 16.9.,
Dominikánské mše sv. = sobota 19.9. a sobota 17.10. v 09:00 h.
Triduum modliteb otců a matek = pátek 25. – neděle 27.9.,
Hážovská pouť – neděle 27.9. = při mši sv. v 08:15 h.,
Slavnost sv. Václava – pondělí 28.9. = mše sv. v 08:15 h. a v 18:00 h.,
Děkanátní modlitby v Zašové = sobota 3.10. od 15:00 – večerní mše sv. v Rožnově nebude,
koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Božská flétna – sobota 3.10.,
Hubertská mše sv. = neděle 4.10. v 10:00 h.,
přednáška o Mariánském sloupu = sobota 10.10. v 19:00 h. – přednášející: V.Kašík,
Misijní neděle – 18.10.,
koncert Rosénky – sobota 24.10.,
adorační den = čtvrtek 29.10. – v 07:00 mše sv., celodenní adorace, v 18:00 h. zakončení.
b) dušičkové pobožnosti na hřbitovech = neděle 1.11. v 15:00 h.,
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé = pondělí 2.11. – v 18:00 h. mše sv. v kostele,
v 16:00 h. mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu,
Dominikánská mše sv. = sobota 21.11.,
Prodeje knih s křesťanskou tématikou = neděle 22.11. a neděle 20.12.,
4 adventní koncerty – neděle 29.11., 6.12. a 13.12. od 16:30 h., neděle 20.12. od 14:00 h.,
roráty pro rodiny s dětmi – vždy 3 pátky (4., 11. a 18.12.) při mši sv. v 18:00 h.,
roráty v kostele sv. Anny v muzeu – sobota 5.12. v 07:00 h.,
návštěva biskupa sv. Mikuláše = neděle 6.12. – po 2. a 3. mši sv.,
Slavnost P. Marie poč. bez poskvr.prv.hř .= pondělí 7.12. v 18:00 h. a v úterý 8.12. v 07:00 h.,
setkání lektorů – pondělí 14.12.,
koncert VUS Ondráš – úterý 15.12.,
předvánoční hromadná zpověď – neděle 20.12. od 15:00 do 18:00 h.,
Štědrý den = čtvrtek 24.12. – mše sv. v 16:00 h. (pastýřská) a ve 24:00 h. (půlnoční),
Hod Boží Vánoční a sv. Štěpána = pátek 25. a sobota 26.12. – nedělní pořad bohoslužeb,
kromě Vigantic
Vánoční mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu = pondělí 28.12. v 16:00 h.

3.) Hlasování PR: žádost vybudovat pergolu u pastoračního centra směrem do farní zahrady,
žádost o nové lavice, prosba o vydláždění prostoru před Pastoračním centrem a o
vydláždění prostoru u fary směrem do farního dvora.

4.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 25.11.2020 od 19:00 h. v Pastoračním centru.

ÚKOLY:
-
RESTY:
-
DNE: 2. 9. 2020    ZAPSAL: Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.