Inspirace k prožití adventu 2020


Farnost Dolní Němčí nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům
prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.online nebo v mobilní aplikaci Roráty 2020, která je ke stažení na Google Play.
Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí pořádá adventní webinář manželů Petra a Ireny Smékalových:

U ohně se vyprávěly příběhy plné radosti i smutku,
vážnosti i humoru, inspirace z toho, co fungovalo
nebo naopak toho, co nefungovalo.
Cílem příběhů bylo naučit se dělat něco jinak,
ve slova smyslu nově, nebo opravit známé, nicméně nepoužívané.

:: UPOUTÁVKA
:: NÁVOD
:: MANŽELSKÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ
:: VÍCE INFORMACÍ, ODKAZY
O adventu s knězem Lukášem Engelmannem | Podcast TKA
Advent lékem aneb zaposlouchejte se do zamyšlení kněze PhLic. Lukáše Engelmanna nad otázkami po významu tohoto času pro věřící i nevěřící. Srdečně zve autorka pořadu Alena Čípová


PROLOM DO ADVENTU
Každou středu od 20:00 nabízíme připojit se on-line k "bytovému semináři " Prolom do adventních nedělí věnovanému liturgii jednotlivých adventních nedělí. Smyslem cyklu je lépe porozumět tomuto liturgickému období a prakticky se připravit na slavení neděle. 

Cyklus Prolom pořádá Liturgie.cz, koná se od 25. 11. do 16. 12. 2020. 
4 ADVENTNÍ MEETINGY

Každou adventní neděli se vytvoří živé společenství mladých lidí, kteří budou mít možnost se skrze aplikaci Zoom aktivně zapojit do programu. Program bude tvořen modlitbou, duchovním slovem, zamyšlením, chválami, diskuzí, svědectvím či přímluvami.  

Zapojit se může kdokoliv. Celá rodina, mládežnické společenství či  jednotlivci. U nás neexistují hranice. Všichni jsme Boží děti. Myslíme, že je důležité trávit čas s Bohem a s důvěrou mu předložit všechny naše radosti, sny, touhy a přání, ale také naše vnitřní zápasy, pády a trápení. A čím více jsme  ve spojení s Kristem, tím více Kristus proměňuje naše životy. Tím více žijeme. ,,Nežiju už já - Kristus žije ve mně! (Gal 2,20)


Rakouští karmelitáni nabízí adventní online exercicie s blahoslavenou Marií od Vtělení. Letošním adventem nás bude provázet paní Acarie (čti „Akari“) – blahoslavená Marie od Vtělení – a její průzračný život podle evangelia. Pomůže nám, abychom se připravili na přijetí tak velikého daru, kterým se nám ve svém Synu dává Bůh sám. 

Po přihlášení na www.exercicie-online.karmel.at vám každý pátek přijde e-mail s odkazy na texty pro nastávající adventní týden.Thursday the 9th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.