První svaté přijímání

Současná doba plná dlouhodobých omezení podstatně ovlivňuje také život naší farnosti. Normálním způsobem nefunguje ani výuka náboženství, ani účast na bohoslužbách, ani společná setkávání a akce. To má svůj dopad také na přípravu dětí na první svaté přijímání. Už od loňského roku jsme na nejvyšším stupni omezení, a proto normální příprava nemohla v adventu začít a nemůže začít ani teď.

Stále jsme ale váhali, jestli až se situace uvolní, přípravu dětí na první svaté přijímání ještě letos zvládneme a stihneme. Přitom čas utíká a je potřeba to rozhodnout, ať víme, na čem jsme. Když nad tím přemýšlím, tak jsem došel k závěru, že v tomto školním roce příprava dětí na první svaté přijímání nebude. Chci to vysvětlit.

K rozhodnutí tento školní rok přípravu nedělat mne vede naděje. Naděje, že koronavirová krize skončí a že budeme v příštím roce schopni udělat přípravu tak, jak to nejlépe umíme. Někdo možná už propadá skepsi, že nebude lépe, a přemýšlí, že děti by se měly připravit na první svaté přijímání aspoň nějakým nouzovým způsobem. Je pravda, že v církvi máme zkušenost a praxi udělování svátostí v nouzových situacích. Bylo by možné podle situace jednotlivých rodin individuálně děti přezkoušet a pak by mohly někdy přijít ke zpovědi a při některé mši svaté se přidat do zástupu přijímajících. Pokud by současná situace měla trvat ještě několik let, tak by nám nic jiného nezbývalo. Stejně jako jiné svátosti udělujeme individuálně po domluvě s každým věřícím či rodinou zvlášť, tak totéž bychom museli udělat s prvním svatým přijímáním dětí. Já jsem ale optimista a věřím, že situace se zlepší a bude možné v příštím školním roce udělat přípravu společnou a lepší.

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.