Informace k synodálnímu procesu ve farnosti

Synodální proces je společné putování Božího lidu, kdy všichni v církvi spolu mluvíme, posloucháme se navzájem a nacházíme k sobě vztah. Kdy necháme mezi nás vstupovat Ducha Svatého a působit ho mezi námi.

K synodálnímu procesu nás nyní zve Papež František a předkládá nám témata a otázky k zamyšlení. Ve skupinkách po 3-10 členech máme reagovat na téma či témata, která si vybereme, vzájemně si naslouchat, sdílet svoje zkušenosti, bolesti, nápady a návrhy. Můžeme ale přijít také s vlastními tématy a otázkami. Máme také sepsat zkušenosti, trápení a názory těch, kteří do kostela nechodí, nebo chodí jen občas a naše a jejich názory podrobit diskuzi za spolupůsobení Ducha Svatého. Modlitba a ztišení mají doprovázet každé setkání.

Výstupem několika setkání ve skupince (stačí 2-3) bude soupis přínosných podnětů pro církev (v rozsahu max. 1 strana A 4). Každá skupinka ho v lednu předá farnímu koordinátorovi, který má výstupy všech skupinek poslat do konce ledna diecéznímu týmu. Ten je zpracuje a pošle na národní úroveň, kde vznikne syntéza, která má být do konce dubna odevzdána do Vatikánu. Se získanými materiály se pak bude pracovat na evropské a celosvětové úrovni. V říjnu 2023 pak proběhne biskupská synoda, která bude hledat perspektivy církve do budoucna.

Ze synodálního procesu není nikdo vyloučen, každý kdo má co říci, je zván. Pokud se chcete zúčastnit ve stávajících farních společenstvích, pozvěte mě prosím na Vaše setkání a já vám dám témata a vše potřebné vysvětlím. Pokud se chcete sdílet v nově vznikajících synodálních skupinkách, nahlaste se prosím na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Využijme tuto příležitost přispět ke stavbě církve takové, jak ji zamýšlí Kristus. A ptá se Tě: „Co si o mně a mé církvi myslíš Ty?“ (srov. Mt 16,15).  „Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí“, říká k tomu papež František.

Na spolupráci s Vámi se těší

Jiří Doležal, koordinátor synodálního procesu ve farnosti

| SEZNAM TÉMAT
HLAVNÍ OTÁZKY 
|
 OTÁZKY DODATEČNĚ UPRAVENÉ NÁRODNÍM SYNODÁLNÍM TÝMEM
| INFORMACE K SYNODĚ
| Další informace: www.cirkev.cz, www.synod.va, www.synoda.cz

 

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.