Stavba nové farní zdi a kapliček

stavba_zdi_aktualita_w.jpgVelké úsilí je v posledních týdnech směřováno k zásadní úpravě areálu kolem kostela s ohradní zdí a kapličkami věnovanými zastavením křížové cesty. Původní části zdi i s kapličkami (včetně stříšek) se již postupně rozpadaly a navíc byly většinou pod úrovní nedávno srovnaného terénu. Tyto části neměly žádné základy a mimo kapliček byly vyzděny z toku Hážovky či z polí vybranými kameny, spojovanými jen pískojílovou směsí. Nebylo proto možné provést jen dílčí opravy a doplnění, ale je nutno kapličky obnovit úplně od nových základů.

 

Po zdokumentovaném rozebrání a uložení kamenných částí kapliček a po demolici zdí se ukázala i možnost nové koncepce řešení celého areálu. Díky tomu se lidem přicházejícím ke kostelu otevře pohled na podstatnou část celého nově upraveného prostranství s křížovou cestou, a pobídne je ke vstupu a k možnosti meditace. Zeď ze strany od Farské zahrady byla proto nově založena do oblouku (podobně jako zeď u obchvatu) a je na ní obnovováno pět ze šesti kapliček. Křížová cesta bude nyní začínat nově u hlavního vstupu do kostela a od fary. Odstupy mezi obnovovanými kapličkami budou stejné jako ve zdi u obchvatu. Šestá z obnovovaných kapliček bude jako XIV. zastavení nově podobně umístěna u parkoviště za Albertem. Mezi ní a zdí u obchvatu bude řešena branka pro možnost příchodu ke kostelu od autobusových zastávek.

Základy nových částí zdi jsou prováděny do nezámrzné hloubky, zdi budou vyzděny z nového kamene. Obnoveny jako repliky původních budou také stříšky kapliček s výjimkou krytiny, která bude nyní šindelová (jako u obchvatu). Materiál ze starých zdí bude rozdrcen a použit na zhotovení nových chodníků kolem křížové cesty. Nový chodník bude v části od branky před XIV. zastavením směřovat k ose kostela, před nímž bude postaven nový kříž jako závěr křížové cesty.

Kolem kapliček, chodníku a kříže budou provedeny nové sadové úpravy. Od obnovené kapličky sv. Huberta bude zeď nyní nově vedena po hranici našeho pozemku a uzavře náš areál pilířem u cesty před zbořeným objektem bývalého Farního špitálu. Celkové řešení úpravy areálu je zřejmé z přiloženého situačního náčrtku. Tyto rozsáhlé práce jsou umožněny dotací ve výši 250 000 Kč od Města Rožnova, několika sponzorskými dary, bezúročnou půjčkou ve výši 600 000 Kč od Arcibiskupství olomouckého, (kterou budeme ale muset do r. 2018 splatit) ale i obětavou rozsáhlou svépomocnou prací.

Plánované a částečně již prováděné úpravy na Farské zahradě budou popsány v příštím čísle Farního zpravodaje.

Pavel Jaška

 

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.