Zasedání Pastorační rady - 9. 11. 2022

Přítomni: P. Pavel Hofírek, Antonín Rozsypal, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut, Marie Koláčková, Zlatuše Lušovská, Jaromír Koryčanský.

Omluveni: P. Josef Svoboda, Mgr. Miroslav Frňka, Pavel Špatný.

Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program:
1. Aktivity p. Stefanie Bartoňové – jóga smíchu a tanec
2. Návrh p. Jiřího Valchaře – hudební pásmo Alfa Štramberk
3. Změna času mše svaté za zemřelé
4. Rorátní mše svaté
5. Návrh p. Jiřího Valchaře – Farnost sobě

1. Aktivity p. Stefanie Bartoňové – jóga smíchu a tanec
P. Pavel Hofírek představil dvě aktivity paní Stefanie Bartoňové jóga smíchu a tanec, které by ráda provozovala v pastoračním centru. PR tento návrh na možnost realizace aktivit v pastoračním centru zamítla. Tyto aktivity by zřejmě nepřinesly nic významného pro život farnosti a pastoraci. Dalším důvodem je také to, že nikdo z členů PR blíže paní Stefanii Bartoňovou nezná.

2. Návrh p. Jiřího Valchaře – hudebně duchovní pásmo Alfa Štramberk
Pan Jiří Valchař představil hudebně duchovní pásmo Carlo Ocutis „Ajťák Boží“, které realizuje Alfa Štramberk, což je uskupení mladých zpěváků a hudebníků vytvořené ze schóly Štramberk. Jedná se o hudební pásmo o životě Carla Ocutise určené zejména mladým lidem. Členové PR se dohodli, že by bylo hezké, kdyby toto pásmo představila Alfa Štramberk také v naší farnosti. Pan Jiří Valchař se pokusí sjednat s hudebním uskupením vhodný termín realizace některou neděli před postním obdobím.

3. Změna času mše svaté za zemřelé
Jelikož se letošní mše svaté za zemřelé 2. 11., která probíhala v kostele sv. Anny ve Valašském Muzeu, zúčastnil menší počet farníků, bylo dohodnuto, že v příštím roce bude zřejmě mše svatá přesunuta z času 16.00 na 18.00. Dále také dojde ke změně místa konání mše svaté, a to ve farním kostela Všech svatých.

4. Rorátní mše svaté
Členové PR blíže projednali podrobnosti k realizaci rorátních mší svatých, které budou v tomto roce nově probíhat během tří adventních sobot v 7 hod. ráno. Kromě průvodu dětí s lampičkami bude pro děti připravena po mši svaté snídaně a také malé překvapení ve Valašském Muzeu, kde bude probíhat první rorátní mše svatá 3. 12. 2022. Organizaci rorátních mší svatých má na starosti paní Monika Ondřejková.

5. Návrh p. Jiřího Valchaře – Farnost sobě Pan Jiří Valchař představil projekt s názvem Farnost sobě, který se týká pomoci ostatním farníkům. Projekt Farnost sobě je seznamem farníků, kteří druhým nabízí své služby, dovednosti, znalosti, pomoc a volný čas. Projekt by měl přispět k propojení farní rodiny a vzájemné pomoci farníků.
Členové PR se nedohodli na tom, zda bude možné služby a pomoc ostatním farníkům poskytovat pouze dobrovolně zdarma nebo také za úplatu. Projekt bude proto projednán a jeho případná realizace podrobněji probrána během příštího setkání PR.

Další setkání proběhne dne 25. 1. 2023 v 19 hod.
Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.