2. katecheze / 2012 - 132. KATECHEZE

PRO PROVIZORNÍ

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY

 

Bratři a sestry, drazí přátelé!

 

            Po týdnu se k vám znovu obracím touto psanou formou. Jak jsem vám slíbil, budu vás takto provázet celou postní dobu. Cítím radost z vaší odpovědi na katechezi při minulém setkání a věřím, že zkušenost se vzájemným sdílením bude pokračovat.

            Nechci se stále přespříliš vracet k minulému setkání, přesto dovolte připomenout několik pravidel k setkávání ve Farních evangelizačních buňkách. Jde o setkání malých společenství, která si kladou za cíl být spolu a s Kristem uprostřed. Vzájemně sdílet zkušenost s Božím slovem, ale také s radostmi a bolestmi svého každodenního života. Celé setkání je zastřešeno modlitbou, která člověka otevírá Bohu a jeho touze působit v našich životech. V názvu je kromě pojmu „buňka“ – tedy společenství a „farní“ – tedy žijící v rámci farnosti, také pojem „evangelizační“ – což vystihuje jeden ze základních rysů církve. Evangelium – radostná zvěst je cestou, kterou k tobě Bůh přišel, takže jsi Jeho. Evangelium je také poselstvím, které tvou víru udržuje životaschopnou. A konečně. Evangelium je tou zvěstí, kterou máš předávat druhým. Forma předávání evangelia skrze farní buňky je především postavena na modlitbě. Modlitba předchází a provází každou snahu zvěstovat druhým Krista. Modlitba ti otvírá oči vůči těm, kterým máš o Bohu svědčit – vzpomeň na pojem „oikos“, tedy ty v jejichž bezprostřední blízkosti se pohybuješ. Modlitba tě zbavuje zbytečných strachů kdy a jak co udělat. Evangelizace je především dílem Božím a ty se na ní můžeš podílet - skrze modlitbu a když dozraje čas i skrze svědectví o své vlastní zkušenosti s Bohem.

Omlouvám se za, možná delší, opakování minule slyšeného, ale opakování je matka moudrosti.

            Pro vaše dnešní setkání se chci zastavit nad první částí první kapitoly exhortace papeže Františka: Evangelii gaudium. Jak jsem vám slíbil na závěr našich setkání Školy modlitby, budeme pokračovat – vedeni papežem – v objevování radosti, kterou nám evangelium přináší a o kterou se chceme dělit.

            Evangelium je poslušností Ježíšovu misijnímu poslání popsanému v Mt 28, 19-20. (Prosím přečtěte si jej). František k tomuto úryvku dodává: „V Božím slově se neustále objevuje dynamičnost „vycházení“, kterou chce Bůh vzbudit ve věřících.“ Uvádí tam pak několik příkladů starozákonních postav (Abrahám, Mojžíš, Jeremiáš), které přijali výzvu k vyjití ze sebe sama. Chci se zastavit u pojmu „dynamičnost vycházení“. Je v něm cosi plného energie, touhy, úsilí, cosi přitažlivého. Vzpomínám si na podobný pocit, když jsem se dvěma spolubratry stál ve Fátimě na počátku dlouhé pěší cesty do Santiaga. Směs obavy z dlouhého putování prostupovala touha po dosažení cíle. V duchovním slova smyslu jsem něco podobného prožíval při kněžském svěcení a přiznám se, že častokrát i tehdy, když stojím v modlitbě před oltářem před hlásáním Božího slova. Také když v rukou držím Boha, pokorně se krčícího v eucharistii. A ještě jinak když mohu o své víře hovořit s hledajícími. Je to směs pocitu velikosti a neschopnosti, krásy a zároveň obavy z nebezpečí jejího poškození. Po určité době se však tyto věci stanou člověku radostí a dokonce, nebojím se to říct, vášní. Jak říká apoštol Pavel: „Boží láska nás pudí“ – nenechává spát, stává se nesnesitelným ohněm, který se touží šířit. Jestli papež mluví o vycházení není řeč o unaveném a otráveném opouštění vlastního teplého vysezeného hnízdečka, ale radostné touze podepřené Boží mocí. K tomuto však, přátelé, musíme dorůst. A jak dále říká papež: „všichni jsme pozváni přijmout toto poslání“. Skrze společenství bratří a sester k tomu dostáváme velikou příležitost. Vždyť kde jinde se můžeme bavit o své zkušenosti s Bohem než právě tam, kde se cítíme být obklopení blízkými lidmi?

            Poslední myšlenku papeže Františka, o které se můžete sdílet je: „slovo má v sobě potenciál, který nemůžeme předvídat“. A uvádí podobenství o hořčičném zrnku (Mk 4, 26-29). Prosím i tento úryvek si přečtěte a v diskuzi se k němu vraťte. Moc slova Božího je obrovská a my budeme mít skrze společenství farních evangelizačních buněk možnost ji objevovat.

 

            Tato poselství se k vám dostávají skrze animátory vašich společenství a budou také umístěna na našem farním webu v záložce společenství.

 

Všem vám žehnám

P. Kamil

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.