6. katecheze / 2014 - 156. katecheze ve školním roce 2014/2015

Chvála Kristu.


         Přátelé,

minule jsme se zastavili u třetího pilíře našich buněk – Bible. Téma Písmo sv.               a náš život je obsáhlým a nevyčerpatelným tématem. Než se znovu vrátíme k novému pohledu na předešlá témata, je myslím na místě vzít Boží slovo do ruky a chvíli u něj zůstat. A to i v rámci vašeho setkání.

         V tyto dny – konce církevního roku se nám nabízí téma neskutečně krásné. Pohled na Ježíše jako Krále. Pohled na vítězství toho, kterého jsme zvolili za svého Pána. V Ježíšově vítězství se tak skrývá i to naše. Zahleďme se do textu druhého čtení oné poslední slavnosti církevního roku:

1 Kor 15,20-26.28

Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, „dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám“. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. A až mu bude všechno podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.


         Toto téma nám navíc koresponduje s myšlenkou dušiček, kterou jsme slavili před nedávnem.

Zkuste si ve společenství nechat chvíli času a zůstaňte v tichu s tímto textem. Potom můžete postupně říkat koho se která část dotkla. Téma života a smrti se nám v tyto poslední dny církevního roku objevují jako něco provokativního k zamyšlení.

Společné zamyšlení nad textem zakončete modlitbou, která bude inspirovaná právě tímto úryvkem. Dík za Ježíšovo vítězství a prosba o věrnost až do konce pro nás i naše blízké může propojit slova Bible s našim životem. Boží slovo v sobě skrývá právě tuto moc vstupovat do toho v čem žijeme i my dnes.   


P. Kamil


PS: Připomínám, že ve čtvrtek 20. 11. bude možnost půl hodiny po mši znovu vstoupit pod vedením kněze do vedené adorace.

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.