LABYRIT SVĚTA – DIVADLO VÍTI MARČÍKA


V podání vynikajícího komedianta Víti Marčíka se v sobotu 21. 2. 2015 interiér našeho kostela na hodinu a půl proměnil v labyrint světa.

S poutníkem, jeho brýlemi a průvodci Všezvědem Všudybylem a Mámením jsme došli až ke královně Moudrosti, spravující tento svět. Seděla u ní Čistota, Bedlivost, Opatrnost, Rozumnost, Přívětivost, Mírnost, dále také Pravda, Horlivost, Opravdovost, Udatnost, Trpělivost, Stálost. Prošli jsme palácem Fortuny, ulicí manželství, řemeslníků, učenců, nábožníků, vrchnosti i soldátskou. Přes špatně nasazené brýle poutníka jsme však neviděli štěstí a bohatství, radost a naději, ale viděli jsme přetvářku a bídu, zlo a marnost. A když jsme se už z toho všeho třásli hrůzou, uslyšeli jsme za sebou jemný hlas: „Navrať se.“ A v kostele nastalo ticho. A zavřeli jsme svoje oči, uši, ústa i chřípě celou svou silou a vstoupili dovnitř srdce svého. A tam našli svázaného beránka. Čekal na nás...


- Tak nějak hraje Víťa Marčík o víře, že Bůh přebývá v srdci každého člověka. A čeká, třeba celý život, až si ho všimneme.
Hra byla napsána na motivy Labyrintu světa Jana Amose Komenského, Učitele národů, filozofa a posledního biskupa Jednoty bratrské.

Hrál: Víťa Marčík st.
Technická podpora: Víťa Marčík ml.
(mp)


Fotografie: Marie Popelářová


Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.