Pořad bohoslužeb

Aktualizováno sobota 19. květen 2018 20:12
POŘAD BOHOSLUŽEB
 
V týdnu od 20. KVĚTNA 2018  DO 27. KVĚTNA 2018

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7.00

Za + rodiče Emila a Žofii Andrýsovy, ostatní + příbuzné, za dar víry a lásky pro rodiny Andrýsovu, Machovu, Martinátovu a Bajerovu

8.15

Za + rodiče Podešvovy, živou a + rodinu a duše v očistci

10.00

Za farníky

 

 

P

 

 

 

18.00

Poděkování za dar víry a Boží ochranu s prosbou o přímluvu P.Marie za požehnání celé živé rodiny

Ú

 

7.00

K 5. výročí smrti syna Martina a jeho rodiny, sílu Ducha Svatého a pokoj pro živou rodinu

 

 

S

 

 

 

18.00

Za + manžela, živou a + rodinu a duše v očistci

Č

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

7.00

Za + tetičku Marii Ostřanskou a její sestru Františku Mikulenkovu

18.00

Za Svatého Otce Františka, emeritního Papeže, duchovenstvo, řeholníky a řeholnice

P

 

7.00

Za + Boženu a Josefa Jurkovy, Bedřicha Kretka a požehnání pro živou rodinu

18.00

Na poděkování za 45 let života syna s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu, za + manžela a rodiče z obou stran

S

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

7.00

Za + rodiče z obou stran, + tetu Albínu Pavlicovu, + bratra, sestru, švagry, švagrové a duše v očistci

16.45

18.00

Mariánské večeřadlo

Na úmysl rodiny Kondrátovy

N

Slavnost

NEJVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.00

Za + rodiče, + manžela a duše v očistci

8.15

Poděkování za 15 let manželství s prosbou o požehnání do dalších let

10.00

Za Adolfa Bělunka a živou a + rodinu

 

Pasecká pouť

 

 

Friday the 25th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.