Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB
 
V týdnu od 13. LEDNA 2019  DO 20. LEDNA 2019
 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

Svátek Křtu Páně

7.00

Za + manžela Bedřicha, + rodiče Jurkovy a Kretkovy, +  švagra Josefa s prosbou o ochranu pro živou rodinu

8.15

Za + Pavlu Bělunkovu, celou rodinu Bělunkovu a duše v očistci

10.00

Za farníky

 

 

P

 

 

 

18.00

Za živou a + rodinu Lušovskou, Červkovu, na poděkování za přijatá dobrodiní, za duše v očistci a na úmysly P.Marie

Ú

 

7.00

Za + Jitku Chovancovu a duše v očistci

 

 

S

 

 

 

18.00

18.45

Za + Zdeňka Hykla, jeho + rodiče a duše v očistci

Mariánské večeřadlo

Č

Památka sv. Antonína, opata

7.00

Za + P.Jaroslava Jakšíka, Msgr. F.Bolka, P.Alfréda Pchálka, P.Jaroslava Jokla, P.Ludvíka Černocha, P.Bartoloměje Kolka, P.F.Petrika a jejich rodiče

 

 

P

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

7.00

Za nemocnou maminku s prosbou o Boží pomoc a přímluvu P.Marie a za živou rodinu

18.00

Za + Josefa Vojkůvku, manželku Františku a za živou a + rodinu Vojkůvkovu a Štůralovu a + Zdeňka Štrbačku

S

 

7.00

Za + rodiče z obou stran, za + tetu Albínu Pavlicovu, bratry, strýce, tety, švagry, švagrové a duše v očistci

18.00

Za + Josefa Hurtu, duše v očistci a požehnání pro živou rodinu

N

2. v mezidobí

7.00

Za duše + dárců mešních fundací

8.15

Za + maminku Aničku Bortlovu a tatínka Emila a duše v očistci

10.00

Za + Miloslava Plandora a za živou a + rodinu Plandorovu, Drápalovu a Kolečkovu

 

 

 

Friday the 18th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.