Úmysly bohoslužeb

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

 

V týdnu od 28. LISTOPADU 2021 DO 5. PROSINCE 2021

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

1. adventní

7.00

Za farníky

8.15

Za + rodiče Marii a Michala Hlucháňovy, živou rodinu a duše v očistci

10.00

Za + rodiče Martinkovy, + bratra Josefa, za požehnání a dar víry pro živou rodinu

 

 

P

 

 

 

18.00

Za + Marii a Ladislava Kopecké a jejich + rodiče

Ú

 

7.00

Za + manžela Jana Orsága, za + syna Radka, za + dceru Ilonu, za duše v očistci a za živou rodinu

 

 

S

 

 

 

18.00

Za rodinu Kadlčkovu, Zimčíkovu, Sametrnikovu, Juřenčákovu a Mořicovu

Č

 

7.00

Za společenství farních evangelizačních buněk

 

 

P

 

7.00

Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o přímluvu P. Marie a Boží požehnání pro živou rodinu

18.00

Poděkování za dar života s prosbou o Boží přítomnost pro celou rodinu i za zemřelé

S

 

7.00

Ke cti a slávě Matky Boží P. Marie a na její úmysly
Mše sv. v Muzeu

18.00

Za + Marii Frňkovu, manžela, dceru a za živou a + rodinu

N

2. adventní

7.00

Za + rodiče a prarodiče z obou stran, duše v očistci a za celou živou rodinu z obou stran, za jejich živou víru, zdraví a Boží požehnání a na poděkování za 22 let syna Jana, jeho Boží vedení, pomoc a ochranu

8.15

Za farníky

10.00

Za + manžela, + rodiče z obou stran, duše v očistci a živou rodinu

 

 

 

Sunday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.