Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB
 
V týdnu od 23. ZÁŘÍ  2018  DO 30. ZÁŘÍ 2018

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

25. v mezidobí

7.00

Za + manžela, rodiče a příbuzné z obou stran, za živou rodinu, víru, zdraví a ochranu P.Marie

8.15

Za živou a + rodinu Minarčíkovu a Pavelkovu, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

10.00

Za živou a + rodinu Bolckovu, Orsagovu, Pilatovu a duše v očistci

 

 

P

 

 

 

18.00

Za + rodinu Molkovu, Krhovjákovu a + švagrovou Válkovu

Ú

 

7.00

Za + Květoslavu Paskovskou, manžela, dceru a duše v očistci

 

 

S

 

 

 

18.00

Za + rodiče a příbuzné z obou stran a duše v očistci

Mariánské večeřadlo

Č

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

7.00

Za živou rodinu Vojkůvkovu a Slovákovu a duše v očistci

18.00

10 let úmrtí syna Zdeňka, manžela, rodiče Míčkovy, Krupovy, sourozence, synovce Vlastíka, za živou rodinu Krupovu, Vávrovu a Míčkovu

P

Slavnost
SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

8.15

Za živou a + rodinu Hutyrovu, Pavlicovu, Frňkovu, Halamíčkovu a Kelerovu

18.00

Poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a vedení Duchem Svatým pro celou rodinu

S

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

7.00

Za + Jaromíra a Květoslava Nohavicu, rodinu Nohavicovu a Švecovu a požehnání pro živou rodinu

18.00

Na poděkování za 75 let života a Boží ochranu

N

26. v mezidobí

7.00

Za + manžela, rodiče Jurkovy a Kretkovy a požehnání pro živou rodinu

8.15

Za živé a + farníky z Hážovic

10.00

Za rodinu Poymanovu, Solanskou, Mičolovu a duše v očistci

 

 

 

 

Tuesday the 25th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.