Pořad bohoslužeb

Aktualizováno sobota 12. srpen 2017 18:39
POŘAD BOHOSLUŽEB
 
V týdnu od 13. SRPNA  2017 DO 20. SRPNA  2017

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

19. v mezidobí

7.00

Za + rodiče, bratra, synovce, ochranu živé rodiny a duše v očistci

8.15

Za 30 roků společného života a za 80 let života rodičů

10.00

Za farníky

 

 

P

Památka
sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

7.00

Za živou a + rodinu Svačinovu, Majerovu, Lokšovu a duše v očistci

 

 

Ú

Slavnost
NENEBEVZETÍ PANNY MARIE

 

 

18.00

 

S

 

 

 

18.00

Za + rodiče z obou stran a za živou rodinu Šírovu

Č

 

7.00

Za + Marii Javurkovu a Miladu Formánkovu

 

 

P

 

 

 

18.00

Na poděkování za 80 let života a za + sestru a švagra

S

 

7.00

Za + Boženu a Josefa Jurkovy, Bedřicha Kretka a duše v očistci

16.45

Mariánské večeřadlo

N

20. v mezidobí

7.00

Za + sestru a živou a + rodinu Blinkovu, Křenkovu, Divínovu a Minďarovu a za Boží požehnání

8.15

Za farníky

10.00

Za rodinu Posádovu a Vojáčkovu

 

 

 

 

Saturday the 19th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.