Historie Vigantic

Katolický kostel ve Viganticích


V roce 1860 byla ve Viganticích vystavěna malá kaple, asi o výměře 300m2, nákladem 600 zl. Vešlo se do ní zhruba 30 lidí a sloužila především k nedělním bohoslužbám. V roce 1889 byl vybudován i místní hřbitov.

Poté, především z podnětu P. Navrátila, kaplana v Rožnově, se začalo se sbírkami na kapli větší. A skutečně v letech 1911 - 1913 byla vystavěna nová kaple a 28. června 1914 vysvěcena. Stavbu prováděla firma ing. arch. Barabáš a Fr. Bajer, stavitelé z Rožnova. Kámen byl brán z obecního lomu a lomu v sousední obci. Kostel je vystavěn ve slohu novogotickém, zasvěcen události Proměnění Páně.

V roce 1970 byl kostel nově omítnut, původní omítka, již 60 let stará, byla zvětralá. Roku 1972 byly zakoupeny starší varhany z Horovan na Slovácku, nemohly se však instalovat, dokud nedošlo ke zpevnění a rozšíření kůru. V roce 1977 byla původní eternitová krytina nahrazena plechovou. Co se vnitřního vybavení týká, byl zde oltář s obrazem Proměnění Páně (ten je zachován dodnes), věnoval jej P. František Solanský, rodák z Vigantic, farář ve Zlobicích, dále kazatelna, lavice jednoduché, kůr dřevěný, zpovědnice primitivní. Ve věži byly a jsou hodiny, které jdou 24 hodin denně a musely se denně natahovat.

Zvon byl jenom jeden. A k němu se váže jedna vzpomínka od starších pamětníků: "V období I. sv. války rekvirovali i kostelní zvony, zvláště u těch mladších kostelů, které nebyly v památkové péči. Místní občané v obavě, aby o svůj zvon nepřišli, jej z věže sundali a zahrnuli do hromady písku."

V roce 1993 byla provedena generální oprava varhan, zavedeno zvonění na el. pohon. V roce 1994 byl kostel vnitřně vymalován a opraven.

Závěrem je třeba snad ještě podotknout, že se nejedná o kapli v pravém slova smyslu, příznačnější označení by bylo filiální kostel, konečně tak jsme o něm i celou dobu psali.

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.