Zasedání Pastorační rady - 16. 11. 2016

Porada číslo: 2

Přítomni: P. Kamil Obr, Petra Dejmková, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Jan Morcinek, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Marie Popelářová, Tomáš Surý

Omluveni: P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Milan Volf, Pavel Špatný ml. Jaromír Valchář

PROGRAM:

1. Modlitba + duchovní slovo (o. Kamil)
2. Celkové ohlédnutí za uplynulým časem z pohledu farnosti, diecéze či církve
3. Opakování způsobu práce PR

a) modlitba a duchovní slovo
b) celkové ohlédnutí za uplynulým časem
c) kontrola úkolů zadaných při minulém zasedání
d) prezentace podnětů vlastních či od farníků – každý za oblast, kterou zastupuje
e) rozdělení úkolů (jméno zodpovědného + termín)
f) upřesnění příštího termínu setkání
g) ukončení (modlitba, požehnání) + posezení pro zájemce

4. Dohodnout termíny setkávání a způsobu komunikace
5. Nahlásit jména spolupracovníků (náhradníků) jednotlivých členů PR
6. Kontrola úkolů
7. Prezentace podnětů k životu farnosti

a) advent – aktivity s ním spojené
b) Vánoce – aktivity s ními spojené
c) větší zapojení nemocných do života farnosti, podobně zapojení Eucharistické hodiny
d) vánoční dárky – komu a co?
e) z farního webu odstranit číslo účtu – je to zakázané

8. Rozdělení úkolů
9. Modlitba + požehnáníPROJEDNÁNO:

3 – b) lepší koordinace termínů akcí (na delší dobu dopředu – aby se o nich vědělo = větší účast).
c) viz. Resty
e) viz. Úkoly
f) termíny příštích setkání PR byly stanoveny na: úterý 21. 2., středa 19. 4. a středa 14. 6. 2017

4 – termíny setkání PR = 5 - 6x ročně (= přibližně 1x za 2 měsíce), způsob komunikace přes e-mail

5. jména spolupracovníků (náhradníků) jednotlivých členů PR: Jiří Valchář (za Michaelu Osmančíkovou), manželé Fuskovi (za Petru Dejmkovou), Marie Kubečková (za Zlatuši Lušovskou), Mgr. Šalomová (za Martu Luzarovou), Štěpán Krhut (za Jana Morcinka), 2 Marušky Slovákové (z Vigantic - za M.Koláčkovou a E.Kubíčkovou). Ostatní členové PR zatím jména svých spolupracovníků nevědí, nebo zatím nemají či neznají od navržených osob souhlasné stanovisko.

6 – viz. Úkoly

7 – a) adventní koncerty – uvítání hostů a návštěvníků od někoho z představitelů farnosti nejlépe na každém ze 4 koncertů. Logo farnosti by mohlo být uvedeno na plakátcích (farnost je spolupořadatelem koncertů = větší povědomí veřejnosti o této skutečnosti; i forma evangelizace).

Adventní koncerty - vždy 4 neděle (27.11., 4. a 11.12.) v 16:30 h. a 18.12. již ve 14:00 h.

Roráty pro rodiny s dětmi – vždy 4 pátky (2., 9., 16. a 23.12.) večerní mše v 18:00 h.

Roráty v kostele sv.Anny v areálu Dřevěného městečka VMP - sobota 3.12. v 07:00 h.

Víkend pro mládež v termínu: 9.-10.12. = adventní duchovní obnova nejen pro středoškoláky.

Předvánoční hromadná zpověď
– neděle 18.12. od 15:00 h. (možnost zapůjčení nebo pořízení paravánů k tomuto účelu pro větší soukromí zpovědníků i kajícníků, a jejich prostřednictvím vytýčení tzv. diskrétních zón – pouze v kostele, kde je větší koncentrace zpovědníků blízko sebe).

b) Vánoční bohoslužby proběhnou ve stejných časech jako loni, tzn. 25. a 26.12. + 1.1. mše stejně jako v neděli (v sobotu 31.12. proběhne v 16:00 h. děkovná mše svatá na závěr roku 2016).

Ve Viganticích mše 25. a 26.12. v 10:30 h., v ostatní dny – ve středy 21. a 28.12. a v soboty 24. a 31.12. = bohoslužby nejspíš vůbec neproběhnou).

Živý betlém – proběhne v neděli 25.12. v odpoledních hodinách = začátek na náměstí, pak přesun ke kostelu. Pěvecky doprovázet by měli “Ogaři” pod vedením p.Macha.

Návštěva koledníků v Domově pro seniory – 8 skupinek – každá na jedno patro – asi 26.12.

chystá se ještě zřejmě Vánoční koncert schóly a koncert Rosénky (jeden z nich zřejmě 8.1.)

Tříkrálová sbírka – proběhne v pátek 6. a v sobotu 7.1. (lepší koordinace skupinek na TKsbírce; sehnat koledníky nejen z řad dětí z náboženství ale nejlépe i z řad rodičů, prarodičů apod. Sehnat osoby znalé “rajónů”, které by přímo v místě koordinovaly/směrovaly skupinky koledníků. Zkusit zajít do škol (pastorační asistentka nebo někdo z Charity) – a v rámci přednášky pozvání dětí k aktivní účasti na TKsbírce – vytvoření letáčků se základními informacemi o sbírce a o způsobu zapojení se do ní apod., které by se dětem rozdaly = sehnat i děti mimo farnost-nevěřící).

Ve Viganticích bývá 6 skupinek = fungující systém TKsbírky včetně koordinace skupinek.

d) vánoční dárky – propisky? (pro členy rad, animátory, ad.), pro děti věci do výuky náboženství?; víno z Arcibiskupských sklepů v Kroměříži? (pro animátory či jiné zástupce společenství, ad.)

8 – viz. Úkoly


 

ÚKOLY:

1/1Vytvoření kompletního seznamu kontaktů členů obou farních rad (Pavel Jaška 10_16/11_16)

1/1 Způsob komunikace – rozeslání kontaktů členů obou farních rad (o. Kamil)

5.1a/1 Vyvěsit na vývěsku před kostel Seznam členů obou rad s přiřazenou oblastí, za níž zodpovídají (j. Miroslav 10_16/11_16)

6/1 Seznámit farníky se způsobem předávání podnětů Farní radě (o. Kamil 10_16/11_16)

1/2 Nahlásit jména spolupracovníků (náhradníků) jednotlivých členů PR (členové PR, kteří doposud tak neučinili)

2/2 Dotaz na zákaz uvedení čísla účtu na stránkách farnosti (Marie Popelářová)

3/2 Zprostředkování setkání administrátorů webu farnosti s T. Surým (Marie Popelářová)

4/2 Způsob efektivnějšího používání topení v kostele ve Viganticích (o. Kamil)


 

RESTY:

5.1a/1 Vyvěsit na vývěsku před kostel Seznam členů obou rad s přiřazenou oblastí, za níž

zodpovídají (j. Miroslav 10_16/11_16)

6/1 Seznámit farníky se způsobem předávání podnětů Farní radě (o. Kamil 10_16/11_16)

 

DNE: 22. 11. 2016         ZAPSAL: Tomáš Surý     SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.