Články

Modlitby za stvoření

1. 9. 2017, 18.45 kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm, texty z knihy M. O. Váchy „Tváří v tvář zemi“. 

Kdo je člověk?

Křesťanství staví člověka velmi vysoko; je obrazem Božím, jen o málo menší, než jsou andělé, je chrámem Ducha Svatého; nikoli nádeník, nýbrž ten, který v nejlepších šatech, s prstenem a obutý, má s Bohem vést hospodářství země; je překrásná slitina duchovního a tělesného. Ano, v jeho možnostech je degradovat sám sebe až skoro na úroveň zvířete, v jeho silách je ale také nechat se pozvednout až k nebi. Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem. 

Stačí být spravedlivým člověkem? Být slušným a žít dobrý život, bez ohledu na to, zda jej odžívám nebo neodžívám v náboženském kontextu? Známe častou námitku „znám ateistu, který žije slušnějším životem než mnozí křesťané“. Být slušným a laskavým člověkem a pomáhat potřebným, to ano – co když se ale potřebný, kterému jsem právě dal najíst, svěří, že hladoví po smyslu věcí? Co když se promrzlý potřebný, kterému jsem právě věnoval přikrývku k zahřátí, svěří, že cítí zimu úzkosti, že již nemá proč nadále žít? Co mu řeknu?

Tvář země a tvář člověka jsou spojeny
 

Pokud člověk není v míru s Bohem, ani země samotná nemůže být v míru. Stav mysli člověka se tedy odráží v jeho vztahu s Bohem i ve vztahu se zemí. Krajina je zrcadlem duše. Tvář země a tvář člověka jsou spolu spojeny.

Jestliže se „ve světě rozrůstají vnější pouště, protože tak moc narostly pouště vnitřní“, stává se ekologická krize výzvou k hlubokému vnitřnímu obrácení.

„Objevujeme, že nejen přírodní prostředí, nýbrž i naše sociální prostředí – prostor, který budujeme pro sebe – má své jizvy; zranění, která naznačují, že něco schází. I zde, v našich osobních životech a v našich komunitách, se můžeme setkat s nepřátelstvím; jed, který hrozí zničit, co je dobré, který přetváří naši podobu ke zlému a překrucuje účel, ke kterému jsme byli stvořeni. 

Pokud si přejeme vybudovat pravý mír, jak můžeme oddělit, nebo dokonce postavit proti sobě ochranu prostředí a ochranu lidského života, včetně života nenarozených?

Ekologie člověka a ekologie přírody jsou spolu spojeny, a pokud chránit život, pak veškerý a z něj především ten utlačovaný a zranitelný.

Povolání střežit Boží dílo je podstatou součástí ctnostného života. Nepředstavuje něco volitelého ani nějaký druhotný aspekt křesťanství.

Šesté vymírání

V současnosti se nacházíme v období šestého velkého vymírání. Toto vymírání není způsobeno ani pohyby pevninských desek a ztrátou šelfových moří, ani dopadem asteroidu, je způsobeno námi. Jistěže se vymíralo vždycky a někdy rychle a během relativně krátké doby. Nikdy v historii planety Země se ovšem nevymíralo tak rychle jako nyní. Rychlost současného vymírání je podle nejkonzervativnějších odhadů 100krát větší, než byla ve chvíli, když se lidé objevili na Zemi. 

Ztráta každého organismu je nenahraditelná. Každý organismus je mistrovských dílem evoluce, dokonale adaptovaným do niky přirozeného prostředí, kterou obývá. Přežívající druhy kolem nás jsou tisíce až miliony let staré. Jejich geny procházely každou generaci zkouškou ohněm přirozeného výběru; jsou to kódy zapsané nespočetnými episodami zrození a smrti. Jejich bezstarostné zničení je tragédií, která bude navždy trápit lidskou paměť.

Primární a přirozené místo, kde je možno učinit dotek s božským, je příroda. Vyhubení nového druhu znamená umlčení Božího hlasu.

Všechno je spojeno

Tak jako každá částice ve vesmíru působí na všechny ostatní částice, bylo by možné, aby každý můj hřích narušoval dění v celém vesmíru a každý můj dobrý čin rovněž rozvlnil chvění tapiserie vesmíru? Je možné, že i v duchovním světě vše souvisí se vším a že každá modlitba ovlivňuje všechny entity vesmíru? Že v duchovním smyslu jsme všichni spojené nádoby, v dobrém i ve zlém?

Každá vteřina mého života, mé dobro a mé zlo ovlivňuje pole, tkanivo vesmíru. Každá má modlitba má vliv na celý vesmír a každý můj hřích trhá vlákna v celém existujícím universu. Všechno je spojeno. Žádný člověk není ostrov; žádný motýl ani chrpa, žádná moje modlitba ani žádný můj dobrý skutek nejsou osamoceny.

Saturday the 13th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.