Zasedání Pastorační rady - 7. 2. 2018

Porada číslo: 7

ítomni:

P. Kamil Obr, j. Miroslav Frňka, Alena Čípová, Karel Fusek, Milada Chamillová, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Jaromír Valchář

Omluveni:

P. Josef Svoboda, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Jan Morcinek, Pavel Špatný ml., Milan Volf


PROGRAM:

1. Modlitba + duchovní slovo (P. Kamil)

2. Celkové ohlédnutí za uplynulým časem (advent, Vánoce - aktivity s nimi spojené)

a) adventní putování sochy P. Marie po rodinách
b) slovo kněze na začátku adventních koncert
c) Živý betlém – návrh k novému betlému vytvořit brožurku "Čtvrthodinka u jeslí"
d) adventní a vánoční koncerty + nápady s uskutečněním koncertu v kostele = schvalování
e) návštěvy jesliček - evangelizační výzva!
f) hodnocení vstřícnějšího vycházení k zájemcům o křest - osvědčil se hudební doprovod
g) mše v 10:00 hod. - odezvy?

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání

4. Aktuální záležitosti + plány do budoucna

a) postní doba - křížové cesty, Pilátova žena, SMS - katecheze o. Vojtěcha Koukala
b) mše svaté na Popeleční středu (14.2.); Předvelikonoční hromadná zpověď (25.3.)
c) farní tábory; opuštěná fara v Rychnově na Moravě u Moravské Třebové
d) výlet dětí z náboženství (5. - 6. 5.)
e) příprava prvokomunikantů
f) katechumeni - přijetí mezi čekatele křtu (17.2.); Otevřené brány od 1.6.; výstavy v kostnici
g) akce pro rodiny (Sederová večeře; Zahrada všech svatých; Víkend pro rodiny)
h) biřmovanci a termín biřmování (29. 9.)
i) květnová výmalba kostela - kde budou v tu dobu bohoslužby a pobožnosti?

5. Rozdělení úkolů + jména zodpovědných

6. Termín příštího zasedání

7. Modlitba + požehnání

PROJEDNÁNO:

2. M. Pavlicová – mohlo by se do Farního zpravodaje psát na jaké účely jdou/se odesílají sbírky, a také v jaké termíny se konají “velké“ sbírky. Plánuje se zájezd po českých poutních místech (asi v srpnu). Byla změna termínu ekumenické bohoslužby – datum bylo chybně uvedené v kalendáři akcí.

M. Luzarová – mohla by být v kostele kniha pochval, přání. Mohlo by se také ohlašovat/připomínat, aby si lidé přinesli (v ty dny, když se něco “světí“) např. své hromničky, křestní svíce ad.

M. Chamillová – do chrámového sboru hledají nové členy. Právě nyní členů ubývá, a to z důvodu velké nemocnosti, a jsou tak ohroženy nácviky zpěvů při doprovodu bohoslužeb.

M. Osmančíková – za liturgickou hudbu proběhla doba Adventní a Vánoční dobře. Sbíráme “nový varhanní materiál“/varhaníky. Chrámový sbor i schóla během Adventu a Vánoc zpívali. Všeobecně lidé málo nahlas zpívají – je to spíše tou generací přítomnou v tu danou chvíli na mši (všeobecně se teď málo zpívá v rodinách). 

J. Valchář – pan Vojkůvka skončil ke konci kalendářního roku jako kostelník. Objevuje se ale i teď někdy v zákristii - chodí jako ministrant. K ukončení funkce kostelníka dostal dárek.

P. Kamil – bylo by dobré ztlumit trochu varhany. Zdá se, že varhany hrají o trošku dopředu – hodně se předbíhají. Jinak také o 1. sobotách v měsíci probíhá pokus o chvály/Večery Chval.

A. Čípová – máme v náboženství novou tabuli. Přibylo nám do náboženství asi 5 dětí během školního roku.

K. Fusek – začne se příprava na přípravu snoubenců. Probíhá tzv. “Animáro“ – z celé olomoucké arcidiecéze se setkávají manželské páry které formují/animují věřící rodiny.

T. Surý – 9.1. začal Kurz ALFA, který absolvuje 16 účastníků a ti jsou rozděleni do 3 diskuzních skupin. E-maily s katechezí P. Kamila určené pro FEB se posílají i animátorům společenství, které jsou mimo FEB. Farní web byl v průběhu Adventu a Vánoc aktualizovaný.

a) Putování sochy P. Marie – mohlo by to být zvýrazněné začátek i konec – bylo to uspěchané, byl pozdě seznam. 
b) slovo kněze na začátku adventních koncertů = dobrá cesta jak oslovit lidi na koncertě
d) Všeobecně byla velká účast lidí na všech adventních a vánočních koncertech. Posluchači si velmi chválili a velmi kladně hodnotili zvláště koncert VÚS Ondráš z Brna.

Když někdo přijde s nápadem uskutečnění koncertu v kostele, tak pak probíhá schvalování koncertů arcibiskupstvím a farářem. Je tedy nezbytně nutné, aby produkovaná hudba na koncertu byla vhodná pro dané liturgické období, i z hlediska cizojazyčných textů/překladu písní.

e) návštěvy jesliček – ve všední dny cca na 15 min. přicházely návštěvy dětí z mateřských školek. Děti tam u nich do černouška naházeli množství drobných mincí. P. Kamil/jáhen při příležitosti jejich návštěvy k nim promluvili – je to vždy velká evangelizační výzva!

Při všech sbírkách na vánoční svátky a Nový rok se letos vybralo více než 195 tis. korun.

f) při zapisování křtů – sbírají se od zájemců e-maily a posílají se jim pozvánky na různé farní akce. Křty bývají v tzv. křtící neděle v 11:15 h. – bývají i křty s hudebním doprovodem
g) odezvy na mši v 10:00 jsou vcelku dobré.

3. - 1. úkol = vytvoření kartiček s pozváním na Pastýřskou mši (24.12. v 16:00 h.), které by se vložily do balíčků pro děti, které budou rozdávat andělé se sv. Mikulášem – zadat tento úkol někomu propříště mnohem dřív (třeba již v září) - je to těžké během 14-ti dní to nachystat.

2. úkol = sv. Mikuláš – letos jím byl Jakub Čermák – měl jím původně být někdo jiný – Jakub to s dětmi uměl, bylo to pěkně udělané.

4. a) křížové cesty - bude vytvořen seznam, aby se na něj mohli zapisovat animátoři společenství, kteří si připraví její vedení, s tím, zda budou potřebovat i varhanní doprovod.

Křížové cesty budou probíhat vždy pátky od 17:15 h. a v neděle od 15:00 h.

představení Pilátova žena proběhne v neděli 18.2. v 15:00 h. – postní lidovou divadelní hru budou hrát 3 herci a komparz z okolí Štramberku. V neděli 18.2. vyjde také Farní zpravodaj.

SMS – proběhne v sobotu 17.3. od 13:00 h. – zúčastní se ho sestra Lucie a P. Vojtěch Koukal z Dolan u Olomouce – program: přednášky, příležitost ke zpovědi, mše, chvály, ...

b) Předvelikonoční hromadná zpověď – neděle 25.3. od 15:00 h. – bude vytvořen seznam zpovědníků a zpovědních míst. Bude při ní také potichu hrát, jako kulisa, duchovní hudba.

Popeleční středamše v 07:00 h. a 18:00 h. a bude možnost udělit popelec i v neděli 18.2.

c) chystá se farní příměstský tábor v Pastor.centru a farní tábor v Sobotíně u Šumperka.

V Rychnově na Moravě u Moravské Třebové je obrovská opuštěná fara – mohla by být „adoptována“ celým naším děkanátem – skýtala by různé využití i pro naši farnost/farnosti našeho děkanátu pro různé akce např. pro rodiny s dětmi či farní tábory apod. P. Kamil by se tam jel, spolu s dalšími pozvanými, podívat, “otestovat“ ji a zjistit možnosti jejího využití.

d) Chystá se stmelovací výlet dětí z náboženství do Olomouce (5. a 6.5.).

e) probíhá příprava prvokomunikantů k 1.sv.přijímání – 1.sv.přijímání proběhne 27.5.

f) 3 dospělí katechumeni (z Prostřední Bečvy) – 17.2. je čeká přijmutí mezi čekatele křtu v Olomouci otcem arcibiskupem Janem.

Projekt Otevřené brány začne v našem kostele, z důvodu výmalby, až od 1.6. 

Letos, z důvodu výmalby kostela a horšího technického stavu kostnice (čeká ji výměna krytiny a vrchních krovů), neproběhnou žádné výstavy v kostnici.

g) Chystá se tzv. Sederová večeře (28.4. v Pastoračním centru) pro děti, které se připravují na 1.sv.přijímání a pro jejich rodiče.

Uskutečnila by se opět Zahrada všech svatých (konec dubna/začátek května) na farní zahradě – je to program pro menší děti a jejich rodiče zaměřený na poznávání svatých.

14. - 16. 9. by měl proběhnout Víkend pro rodiny.

h) necelých 40 biřmovanců je na přípravu rozděleno do 2 skupin. Biřmování proběhne 29.9.

i) Výmalba se započne 2.5. V období tří nebo čtyř neděl, tj. čtyř týdnů, jsou navrhovány mše pod širým nebem v těsné blízkosti kostela-nejlépe na farní zahradě (bylo by dobré zapůjčit od města kryté pódium); popř. v kině či ve Společenském domě – zjistí se možnosti.

6. Příští zasedání PR proběhne ve středu 2.5. od 19:00 hod. v Pastoračním centru.

________________________________________________________________________

 

ÚKOLY:

-

_____________________________________________________________

 

RESTY:

-

 

 

DNE: 7. 2. 2018    ZAPSAL:Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

 

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.