Opravy interiéru kostela

Na začátku června byly završeny téměř dva měsíce trvající práce na opravách interiéru našeho farního kostela, který nyní září čistotou a jasem. Původní připravovaná výmalba a výměna osvětlení se nám postupně značně rozrostly. 

Revizí elektrického zařízení kostela jsme zjistili, že staré hliníkové rozvody včetně rozvaděčů již neodpovídají nejen současným normám, ale i bezpečnosti provozu. Bylo nutno je vyměnit ve značném rozsahu, ale i upravit pro nové osvětlení a nová zařízení včetně rozsáhlých souvisejících zednických prací. V souvislosti s tím byly provedeny také další úpravy pro vylepšení provozu kostela. Větší rozsah prací si vyžádalo i postavení náročného a finančně nákladného prostorového lešení. To umožnilo a urychlilo provedení prací v celém potřebném rozsahu.

 
Vzhledem k většímu rozsahu prací vzrostly také náklady na jejich realizaci na cca 1.800.000,–. Díky vaší štědrosti a sponzorským darům již bylo k 15. 6. 2018 na transparentní účet farnosti získáno více než jeden milion korun. Velké díky patří zejména firmě ROBE lifting s.r.o. – regionálnímu výrobci profesionálních svítidel, která sponzorsky vyrobila a nainstalovala nám moderní úsporné osvětlení interiéru kostela v hodnotě cca 1.100.000,–. Všem dárcům a příznivcům z upřímného srdce za štědrost děkujeme.
 
Na úhradu uvedených nákladů máme potvrzeny dotace 150.000,– shodně od Zlínského kraje a Města Rožnova, 62.000,– od Ministerstva kultury a 20.000,– od Arcibiskupství olomouckého. Dotace však získáme až po vypořádání nákladů, a nepomohou nám tak nyní k úhradě faktur za provedené práce. Stále nám tedy hodně peněz chybí, nemluvě o potřebě splatit ještě letos půjčky ve výši téměř 300.000,– od Arcibiskupství na opravy ohradní zdi kostela. 

Na závěr díky všem, kdo se na úpravách interiéru podíleli, dárcům, brigádníkům, realizačním firmám a také těm, kdo vše připravovali a průběh prací obětavě organizovali. 
 
Pavel Jaška

Podívejte se na Fotogalerii z oprav interiéru kostela
Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.