Zasedání Ekonomické rady - 10. 1. 2019

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, Pavel Jaška, Matěj Rončák, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný ml., Jakub Chovanec, Libor Kubíček, Marie Bolcková

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Milada Bičanová

PROGRAM:

1. Úvodní slovo P. Hofírka

2. Informace o stavu financí – přehled připravila M. Bičanová

3. Oprava budovy Kostnice – je potřeba zvážit a rozhodnout, jaká varianta opravy střechy by se

realizovala

varianta č.1 - zachování původního půdorysu střechy

varianta č.2 - prodloužení zastřešení ze strany od obchvatu pro využití jako zázemí při

konání zahradních akcí

Aktuálně ve fázi zpracování projektové dokumentace – zatím je k dispozici vyjádření památkářů s rozhodnutím o druhu krytiny (šindel), stavební úpravy budou zřejmě vyžadovat stavební povolení (zásah do nosných konstrukcí, příp. změna půdorysu střechy).

4. Regulace systému vytápění v budově PC – v současné době nelze jednoduše operativně vytápění místností regulovat, bude zajištěna cenová nabídka na systém dálkového ovládání nastavení teploty přes aplikaci po přihlášení.

5. Různé:

dodány vzorky koberců do kostela

dopis farníků z Hážovic ohledně lustrů

úprava garáží s pořízením nových garážových vrat

ÚKOLY:

1. Rozeslat členům ER sken rozhodnutí památkářů k opravě střechy Kostnice včetně schváleného nákresu opravy střechy.

2. Zjistit, jak je rozpracovaná projektová dokumentace opravy střechy Kostnice.

3. Zajistit cenovou nabídku a detaily technického řešení ovládání regulace vytápění centra.

Příští termín ER:

Bude oznámen.

Zapsala: Marie Bolcková

Schválil: P. Pavel Hofírek

Wednesday the 22nd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.