Zasedání Pastorační rady - 6. 5. 2019

Porada číslo: 12

ítomni:

P. Pavel Hofírek, Anna Boráková (za Milana Volfa), manželé Jana a Karel Fuskovi, Milada Chamillová, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Tomáš Surý, Jaromír Valchář

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Jakub Čermák, Alena Čípová, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Marie Pavlicová, Pavel Špatný ml., Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (květen – prosinec 2019)

a) akce v květnu

b) akce v červnu

c) akce o prázdninách

d) akce v září a v říjnu

e) akce v listopadu a v prosinci

3. Termín příštího zasedání

4. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

2. a) koncert mužského vokálního souboru Affetto – úterý 14.5. v 19:00 h., pořádá T-klub,

mše+májová s P.Petrem Krenickým v Hážovicích-Končinách - neděle 19.5. v 15:00 h.,

Duchovní obnova na Velehradě = 23. – 26.5., nejen pro rožnovské farníky. Přihlašování v kanceláři domu Stojanov, nebo na www.stojanov.cz. Téma: Na cestě duchovního života,

Noc kostelů – pátek 24.5. od 19:00 h. Kontaktní osobou pro organizaci+program je V. Krhut,

19. Pasecká pouť - neděle 26.5. Oslaví se průvodem ke kapličce na Dolních Pasekách. Odchod od kříže bude jako vždy v 14:00 h. Po mši svaté a májové pobožnosti bude přesun ke kolibě na menší občerstvení a posezení při hudbě,

Slavnost Nanebevstoupení Páně = čtvrtek 30.5. – mše svaté v 07:00 h. a v 18:00 h.

b) od června by se při sbírkách na potřeby farnosti vybíralo na opravu střechy Kostnice,

Farní den = neděle 2.6. – zahájení ve 14:00 h. v kostele krátkou adorací se svátostným požehnáním, poté od 14:30 h. program na farní zahradě – kromě občerstvení budou připraveny lavičky a stoly (sety), a také velké stany pro úkryt před slunečními paprsky, ale i před případnou nepřízní počasí. Počítá se i s vaječnicí za předpokladu, že farníci si přinesou vejce pro její přípravu. Budou i stanoviště pro děti s hrami , program je připraven i pro rodiny,

6. mše za město a jeho představitele = pátek 7.6. v 18:00 h. – doprovodí ji chrámový sbor,

setkání rodin z děkanátu v Zašové – sobota 8.6.,

Svatodušní vigílie = sobota 8.6. v 18:00 h. - po mši sv. chvály, možnost přímluvné modlitby,

nácvik 1. sv. přijímání – sobota 15.6.,

1. sv. přijímání – neděle 16.6. v 10:00 h.,

Slavnost Těla a Krve Páně = čtvrtek 20.6. – mše sv. v 07:00 h. v 18:00 h. – po večerní mši svaté bude průvod po farní zahradě. Je potřeba připravit oltáře (3+1) a vše s tím související,

mše sv. k výročíposvěcení kostela ve Viganticích – neděle 30.6. v 10:30 h.

c) od pondělí 1.7. = prázdninový pořad bohoslužeb,

příměstský farní tábor v Pastoračním centru = od pondělí 8.7. do pátku 12.7.,

letní farní tábor v Potštátě = od pondělí 22.7. do čtvrtku 1.8.,

mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu k poctě sv. Anny – pátek 26.7. v 18:00 h.,

Anenská pouť – neděle 28.7. v 9:30 h. – po mši sv. krojované procesí ke kostelu sv. Anny,

Tylovská pouť – neděle 4.8. v 08:15 h., 

pouť ve Viganticích – neděle 4.8. v 10:30 h.,

mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu k výročí posvěcení kostela – pondělí 26.8. v 7:00h.,

diecézní pouť rodin na sv. Hostýn – sobota 30.8.

d) od pondělí 2.9. = obvyklý pořad bohoslužeb,

rodinný víkend v Rajnochovicích = 13. – 15.9.,

v půlce září se uskuteční Charitní pouť děkanátu na sv. Hostýn,

Hážovská pouť – neděle 29.9.,

děkanátní modlitby na Velehradě – sobota 26.10. v 15:00 h.,

adorační den – úterý 29.10.

e) mše za zesnulé pochované na Valašském Slavíně v muzeu - sobota 2.11. v 16:00 h.,

dušičkové pobožnosti na hřbitovech – neděle 3.11.,

Duchovní obnova na Velehradě = 8. – 10.11., nejen pro rožnovské farníky. Přihlašování v kanceláři poutního domu Stojanov, nebo i na www.stojanov.cz,

4 adventní koncerty – neděle 1., 8., 15.12. zřejmě od 16:30 h., neděle 22.12. od 14:00 h.,

roráty pro rodiny s dětmi – vždy 3 pátky (6., 13. a 20.12.) při večerní mši v 18:00 h.,

roráty v kostele sv. Anny v muzeu – sobota 7.12. v 07:00 h.,

předvánoční hromadná zpověď – neděle 22.12. od 15:00 do 18:00 h.,

Vánoční mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu – pátek 27.12. v 16:00 h.

 

3.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 4.9.2019 od 18:45 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

DNE: 6. 5. 2019    ZAPSAL:Tomáš Surý     SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.