Zasedání Pastorační rady - 4. 9. 2019

Porada číslo: 13

ítomni:

P. Pavel Hofírek, j. Miroslav Frňka, Anna Boráková (za Milana Volfa), Alena Čípová, manželé Jana a Karel Fuskovi, Milada Chamillová, Marta Luzarová, Marie Koláčková, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář

Omluveni:

P. Josef Svoboda, Jakub Čermák, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (září 2019 – srpen 2020)

a) akce v září, v říjnu a v listopadu

b) akce v prosinci a v lednu

c) akce v únoru, v březnu a v dubnu

d) akce v květnu, v červnu a o prázdninách

3. Termín příštího zasedání

4. Modlitba + požehnání


PROJEDNÁNO:

2. a) rodinný víkend v Rajnochovicích = 13. – 15.9.,

Charitní pouť děkanátu na sv. Hostýn – úterý 17.9.,

Triduum modliteb otců a matek = pátek-neděle 27. – 29.9.,

Slavnost sv. Václava – sobota 28.9. = mše v 08:15 h. a v 18:00 h.,

Hážovská pouť – neděle 29.9.,

Večery Chval = 5.10. a 2.11. v 19:00 h.,

Hubertská mše sv. = neděle 6.10. - v 09:30 h. průvod a v 10:00 mše sv.,

koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Božská flétna – neděle 6.10.,

Dominikánské mše sv. = 12.10., 9.11. v 09:00 h.,

Misijní neděle – 20.10.,

přednáška „Více a méně známá poutní místa Polska“ – 23.10. v 19:00 h. v Pastor. centru,

varhanní recitál – pátek 25.10.,

děkanátní modlitby na Velehradě = sobota 26.10. od 15:00 h. - bude vypraven autobus,

adorační den = úterý 29.10. - v 07:00 mše sv., celodenní adorace, v 18:00 h. sv. požehnání,

Slavnost Všech Svatých = pátek 1.11. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé = sobota 2.11. – v 07:00 h. mše sv. v kostele, v 18:00 h. mše sv. v muzeu a po ní dušičková pobožnost na hřbitově Valašský Slavín.

dušičkové pobožnosti na hřbitovech – neděle 3.11. v 15:00 h.,

Duchovní obnova na Velehradě = 8. - 10.11., nejen pro rožnovské farníky. Přihlašování v kanceláři poutního domu Stojanov, nebo i na www.stojanov.cz,

Slavnost Ježíše Krista Krále = neděle 24.11. - po mších sv. možný prodej knih.

b) žehnání advent. věnců a představení dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání – neděle 1.12.

4 adventní koncerty – neděle 1., 8. 15.12. od 16:30 h., neděle 22.12. od 14:00 h.

roráty pro rodiny s dětmi – vždy 3 pátky (6., 13. a 20.12.) při večerní mši sv. v 18:00 h.,

roráty v kostele sv. Anny v muzeu – sobota 7.12. v 07:00 h.,

návštěva biskupa sv. Mikuláše = neděle 8.12. – po 2. a 3. mši sv.,

setkání lektorů – pondělí 16.12. v 19:00 h. v Pastoračním centru,

předvánoční hromadná zpověď – neděle 22.12. od 15:00 do 18:00 h.,

Štědrý den = úterý 24.12. – mše sv. v 16:00 h. (pastýřská) a ve 24:00 h. (půlnoční)Hod Boží Vánoční a sv. Štěpána = středa 25. a čtvrtek 26.12. – nedělní pořad bohoslužeb,

Vánoční mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu – pátek 27.12. v 16:00 h.,

Děkovná mše sv. na závěr občanského roku – úterý 31.12. v 16:00 h.,

Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok) = středa 1.1. – nedělní pořad bohoslužeb,

Večer Chval – sobota 4.1. v 19:00 h.

Slavnost Zjevení Páně = pondělí 6.1. – mše sv. v 18:00 h.

Dominikánská mše sv. – sobota 11.1. v 09:00 h.

c) Dominikánské mše sv. = 8.2., 14.3., 18.4. v 09:00 h.,

udělení Svatoblažejského požehnání = pondělí 3.2. – mše sv. v 18:00 h.

hromadné udělování svátosti pomazání nemocných = neděle 9.2.

Popeleční středa = 26.2. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.,

Postní duchovní obnova = sobota 29.2.

Pobožnosti Křížové cesty v postní době = pátky od 17:15 h. a neděle od 15:00 h.

Slavnost sv. Josefa = středa 18.3. – mše sv. v 18:00 h., čtvrtek 19.3. – mše sv. v 07:00 h.

Slavnost Zvěstování Páně = středa 25.3. – mše sv. v 18:00 h.,

Květná neděle = 5.4. – v 09:30 h. průvod z muzea od kostela sv. Anny do farního kostela,

d) Dominikánské mše sv. = 9.5., 13.6. v 09:00 h.,

pátky 1. a 8.5. = ranní mše sv. v 08:15 h. a večerní mše sv. v 18:00 h.,

výročí osvobození Rožnova = úterý 5.5. – mše sv. v 07:00 h. s úmyslem za padlé,

mše sv.+májová s P.Petrem Krenickým v Hážovicích-Končinách = neděle 17.5. v 15:00h.

Slavnost Nanebevstoupení Páně = čtvrtek 21.5. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.,

Vigílie před Slavností Seslání Ducha sv. = sobota 30.5. – mše sv. v 18:00h., po ní modlitby

7. mše za město a jeho představitele = pátek 5.6. v 18:00 h., po ní následuje Noc kostelů,

Farní den = neděle 7.6.,

Slavnost Těla a Krve Páně = čtvrtek 11.6. v 18:00 h. – po mši sv. bude průvod,

táborák na ukončení školního roku pro děti z náboženství = pátek 12.6. v 16:00 h.,

mše sv. k výročí posvěcení kostela ve Viganticích = neděle 28.6. – mše sv. v 10:30 h.,

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje = nedělní pořad bohoslužeb; pondělí 6.7. mše sv. v 08:15h.,

Anenská pouť = neděle 26.7. - mše sv. v 10:00 h., po ní krojované procesí do muzea,

Tylovská pouť = neděle 2.8. – mše sv. v 08:15 h.,

pouť ve Viganticích = neděle 9.8. – mše sv. v 10:30 h.,

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie = sobota 15.8. – mše sv. v  08:15 h.,

mše sv. v kostele sv. Anny v muzeu k výročí posvěcení kostela = středa 26.8. v 18:00h.

 

3.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 4.12.2019 od 19:00 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

 

DNE: 4. 9. 2019   ZAPSAL: Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

 

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.